artikel

Er komt een moment dat u wilt stoppen…

Strategie

De laatste maanden ben ik meerdere malen benaderd door ondernemers die er over nadenken om te stoppen met hun onderneming. Tussen het voornemen en de daadwerkelijke beëindiging ligt een heel traject, dat soms kort duurt, maar vaker meerdere jaren in beslag neemt.

Er komt een moment dat u wilt stoppen…
Archief Bakkerswereld

Als ondernemer bent u niet dagelijks bezig met de vraag wanneer u wilt stoppen. U wordt vaak volledig in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken of het verder ontwikkelen van de onderneming. Toch komt dat moment een keer, en dan is de vraag: ‘Is mijn onderneming verkoopbaar?.’ ‘Wat is de onderneming waard?’ En last but not least: ‘Waar vindt u een geschikte overnamekandidaat?’ De laatste weken heb ik meerdere gesprekken gevoerd met ondernemers die spelen met de gedachte om te stoppen. Welke route moet worden gevolgd? Op deze route komen meerdere specialisten in beeld die u tijdens deze route kunnen begeleiden.

Stip aan de horizon

Het begint bij het plaatsen van een stip aan de horizon. Wanneer zou u willen stoppen? Hierbij moet een concrete datum worden ingevuld. Alleen al deze stap is een heel belangrijke. Er is een wezenlijk verschil of u speelt met de gedachte of dat u hierover daadwerkelijk een besluit neemt. Als u speelt met de gedachte, volgt er geen actie. Als u een besluit heeft genomen, moet dat in actie worden omgezet. Stel u bent nu 57 jaar en wilt over 3 jaar stoppen. Dat betekent dat u dan in 2020 tot overdracht of staking wilt komen. Er zullen nu al concrete stappen moeten worden gezet om op de voorgenomen datum tot iets te komen. U bent dan 60 jaar. Volgens de huidige wetgeving gaat u pas op 67-jarige leeftijd AOW ontvangen. Dat betekent dat er minimaal 7 jaar financieel moet worden overbrugd. Er zal dus een overzicht moeten komen van de noodzakelijke financiële middelen om de gewenste levensstandaard in de toekomst te handhaven. Dit geldt niet alleen voor de periode tot AOW, maar ook voor de periode erna.

Een belangrijk bestanddeel van het inkomen kan worden gevormd door hetgeen de onderneming opbrengt, maar mogelijk zijn er nog andere inkomensvoorzieningen voor de toekomst getroffen. Zowel kosten als opbrengsten moeten goed in kaart worden gebracht door een specialist die zich bezighoudt met financiële planning.

Waarde bepalen

Belangrijk bestanddeel van het toekomstig inkomen kan de opbrengst van de onderneming zijn. Er moet dus een waarde aan het geheel worden gehangen. Hierbij onderscheiden we twee verschillende waarden: De getaxeerde waarde van pand en inventaris going concern (in geval de onderneming wordt geëxploiteerd in een eigen pand). De tweede waarde is verreweg de belangrijkste: de Waarde in het Economisch Verkeer ofwel: ‘De vermoedelijke prijs die bij verkoop door de meestbiedende koper zou worden betaald als de verkoop op de voor het vermogensbestanddeel gebruikelijke wijze en onder normale omstandigheden zou plaatsvinden, en op de gebruikelijke wijze zou zijn voorbereid.’

Taxatie

Voor vaststelling van de eerste waarde moet een taxatie plaatsvinden door specialisten die kunnen bepalen wat de waarde van de inventaris en bouwkundige voorzieningen is zoals ze nu in de bakkerij worden gebruikt. Een dergelijke waardebepaling vergt een heel andere kennis dan het vaststellen van de economische waarde. Wel vormt deze vaststelling van de waarde het uitgangspunt voor de uiteindelijke bepaling van de economische waarde. Het kan zijn dat de onderneming meer opbrengt dan de getaxeerde waarde van inventaris en pand. Dan is er een dusdanig resultaat in de onderneming, dat voor toekomstige winst een vergoeding kan worden gevraagd (goodwill). Het tegendeel kan ook het geval zijn. In een volgend artikel ga ik in op de verdere stappen die moeten worden gezet in het traject.

buitelaarJan Buitelaar
is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Vanuit de dagelijks praktijk is hij in staat eventuele problemen binnen de bedrijfsvoering te onderkennen en verbeteringen aan te dragen. De exploitatie van een bakkerij kent daarbij voor hem geen geheimen.

Reageer op dit artikel