artikel

Niet alleen faciliteren, óók resultaten delen

Strategie 107

Een belangrijke reden om bij u te kopen, is de band tussen uw medewerkers en de klant. Zij kennen de klant vaak beter dan u. Voorwaarde is wel dat het doel duidelijk moet zijn.

Niet alleen faciliteren, óók resultaten delen
Foto: Shutterstock

In het vorige artikel hebben we stilgestaan bij het belang uw droom te delen met uw medewerkers. Hoe komt u zover en hoe bereikt u resultaat? De beste manier om in een complexe wereld resultaten te verbeteren, is door de beslissingen te laten nemen op de werkvloer. Steeds meer ondernemers komen erachter dat een top-downbenadering, waarbij doelen van bovenaf worden opgelegd en waarbij streng wordt gevolgd of de doelen wel worden gehaald, niet meer werkt.

In een kleinere onderneming met één tot drie winkels werkt die aanpak soms nog wel. Zodra de zaak groter wordt, moet de aandacht worden verdeeld en raakt men soms de grip op het geheel kwijt. Doelstellingen die van bovenaf zijn opgelegd, worden niet gedeeld en medewerkers raken vervreemd van het bedrijf en zijn niet meer met uw droom bezig. Het is niet vreemd dat resultaten dan achterblijven.

Voordat mensen besluiten nemen of iets gaan uitvoeren, moet worden voldaan aan vier principes:

1. Mensen kunnen beslissen.
2. Mensen willen beslissen.
3. Mensen durven te beslissen.
4. Er is een gemeenschappelijk doel. (uit De kracht van Open- Book management’ van Max Vermeer e.a)

Ik hoor vaak van ondernemers uitspraken als: ‘Dat doen of kunnen mijn mensen toch niet’, of ‘Ze kunnen die verantwoordelijkheid niet aan’. Vaak is de oorzaak dat doelen niet op één lijn liggen en niet gemeenschappelijk worden gedeeld. Als het doel duidelijk is en er is commitment van de medewerkers, dan is er meer mogelijk dan u denkt.

Onderhuids

Ik kom in de praktijk zelden winkel- of bakkerijteams tegen waarin de grondhouding echt negatief is. Men wil best wel, maar wil er ook zelf iets in te zeggen hebben. Vaak spelen er onderhuids zaken die in de ogen van de ondernemer niet belangrijk zijn, maar in de ogen van de medewerkers juist wel.

Praktijkvoorbeeld

Hier en daar zijn we al bezig met volgend jaar. Een voorbeeld: we hebben als doel geformuleerd dat omzet en loonkosten beter op elkaar moeten aansluiten om het rendement in de toekomst te waarborgen en te kunnen blijven investeren.

Afgelopen week was ik met een winkelteam in gesprek. Waar zijn jullie goed in? Wat is jullie doel? Wat heb je daarvoor nodig? Antwoorden op die vragen kwamen snel. ‘Wij kunnen goed verkopen, voelen ons verantwoordelijk en kennen onze klanten. Wat we nodig hebben? Dat iedereen binnen het bedrijf deel uitmaakt en functioneert als een team dat het doel wil bereiken. Dat, als we iets vragen, er ook naar ons wordt geluisterd.’

In het vervolgtraject kwamen de omzetten en de uren die men de afgelopen jaren had ingezet op tafel. De vraag was om de omzetten en uren voor volgend jaar in te vullen. De uitkomst werd vergeleken met het kader waar van tevoren door de ondernemer over was nagedacht. Al snel bleek dat de invuloefening van het team anders uitpakte dan het gewenste kader. Juist dan komt het erop aan een compromis te vinden waar iedereen achterstaat.
Door effecten te laten zien van het inzetten van meer uren of het stijgen van omzet, ontstaat duidelijkheid bij de medewerkers wat de impact van hun acties is op het resultaat. Er onstaat dan ook wederzijds begrip. Nut en noodzaak van een evenwicht tussen omzet en inzet van uren werden duidelijker voor het team. Praktische zaken die al lang in de weg zaten, werden simpel opgelost. Uiteindelijk kwamen we tot een doelstelling waarin iedereen zich kon vinden. Daarna werd een plan gemaakt om die doelstelling ook te realiseren. Belangrijk daarbij is dat de ondernemer niet alleen faciliteert, maar ook de resultaten deelt.

Beloning voor team

Als de doelstellingen worden gehaald kan er vervolgens een enorme stimulans uitgaan van een beloning voor het team. Bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag, waarbij het team zelf mag invullen hoe dat te besteden.
Juist door het team te belonen, ontstaat een andere dynamiek dan wanneer alleen individuele leden van het team worden beloond. Het loont de moeite om energie in zo’n proces te steken. Het kost energie, maar je krijgt er veel energie, betrokken medewerkers en resultaat voor terug.

buitelaarJan Buitelaar
is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Vanuit de dagelijks praktijk is hij in staat eventuele problemen binnen de bedrijfsvoering te onderkennen en verbeteringen aan te dragen. De exploitatie van een bakkerij kent daarbij voor hem geen geheimen.

Reageer op dit artikel