artikel

Voedselverspilling voorkomen door te sturen op retouren

Strategie 703

Voedselverspilling voorkomen door te sturen op retouren
Archief Bakkerswereld

‘Foodbattles en kastjes tegen voedselverspilling, wat doe jij?’ Deze titel stond op de website van de NOS. Juist daar waar het gaat om duurzaamheid is het goed om ook voedselverspilling eens onder de loep te nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Daar waar bakkers momenteel druk zijn met brutowinstberekeningen, worden retouren vaak onderbelicht. En ook daar valt veel winst te behalen!

De term voedselverspilling kun je op een aantal manieren uitleggen. Gaat het hier om de verspilling van voedsel door ons als consument of gaat het ook om de verspilling nadat we de bakkerswinkel achter ons dicht doen. Wat jij en ik in de kliko gooien kan natuurlijk altijd minder, maar de terminologie ‘kliko’ gebruik ik bij mijn klanten regelmatig in rapportages. Hierbij wordt een berekening gemaakt welke waarde (al dan niet per productgroep) wekelijks per vestiging in de kliko verdwijnt. Vooral bij filiaalbedrijven waarbij het filiaal zelf verantwoordelijk is voor de bestellingen, heeft men de neiging om de vaste orders ‘1 op 1’ door te zetten zonder te kijken naar de retouren van de afgelopen week.

Tevreden met een zeven?

Het getal zeven lijkt wel heilig in de bakkerijbranche als het gaat om het retourpercentage. Als dat getal valt bij een bakker die op zoek is naar rendementsverbetering, dan zijn er drie reacties mogelijk:
1. Ik denk dat ik veel hoger zit;
2. Alles gaat naar de voedselbank of de veehandelaar (duh!);
3. Dat meten we nog niet en staat nog op de planning…

Het valt mij bij mijn klanten vooral op dat de verschillen per vestiging en per productgroep fors zijn. Retourpercentages tussen de 4 en 12 zijn geen uitzondering, en binnen productgroepen ligt dat percentage tussen de 0 en 30! Ja, u leest het goed…

Het is vaak kinderlijk eenvoudig om inzicht te krijgen in de retourenstroom. Juist door deze te registreren, te (laten) analyseren en daarop te sturen. Het gaat hiermee ook veel verder dan de beheersbaarheid van deze retouren. Het gaat erom: wat maak ik wat de klant niet koopt, en wat moet ik maken waardoor ik onderscheidend(er) ben.

Lost sales terugdringen!

In de non-food retailwereld wordt veel gestuurd op het terugdringen van nee-verkopen (lost sales) Transacties die gesloten zouden zijn als artikelen wel op voorraad waren geweest. Maar als we datgene blijven produceren wat we altijd al doen, en in verschillende productgroepen nee-verkopen en in andere groepen veel retouren hebben, dan valt ook daar nog veel winst te behalen.

Vraag één is en blijft: Ken je klant! Weet wat hij wil, op welk moment en probeer dat op voorraad te hebben. Je zult zien dat het mes dan aan twee kanten snijdt. De klant blij, want hij heeft het product dat hij hebben wil. En ten slotte jij blij want je hebt zowel producten verkocht, een mooie brutowinst gegenereerd als retouren teruggedrongen.

Minder ‘lost sales’, minder (of betere!) retouren, meer brutowinst en meer verkopen! Er ligt nog een mooie duurzame toekomst in het verschiet.

Actuele cijfers

Tot en met de maand augustus 2016 is de omzet bij de deelnemende vestigingen aan de BakkerijMonitor gestegen met 1,3 procent bij 0,8 procent meer transacties. Gemiddeld genomen gaan er iets minder artikelen mee in het denkbeeldige tasje en is de gemiddeld omzet per transactie gestegen met 0,5 procent. Vooral in de maanden juli en augustus was er bij zes van de acht verkoopweken een positieve index waar te nemen bij het aantal transacties. Bakkers die meedoen aan de BakkerijMonitor kunnen er voor kiezen om maandelijks of wekelijks inzicht te krijgen in de resultaten van de markt ten opzichte van hun eigen ontwikkeling en daar actief op sturen.Vooral bij filiaalbedrijven waarbij het filiaal zelf verantwoordelijk is voor de bestellingen heeft men de neiging om de vaste orders ‘1 op 1’ door te zetten zonder te kijken naar de retouren van de afgelopen week.

Reageer op dit artikel