artikel

Onderscheid moet waarde toevoegen

Strategie

Onderscheid moet waarde toevoegen
Archief Bakkerswereld

Speciaalzaken hebben sinds 2007 circa 15 procent marktaandeel verloren. Ook de bakker zag het aantal klanten vanaf dat jaar teruglopen. Wil de bakker ook in de toekomst een goede boterham kunnen verdienen, dan zal meer waarde moeten worden toegevoegd.

Een recent rapport van ABN Amro, De voedselspeciaalzaak 2.0, komt met dit cijfer. Ook bij de bakker liep het aantal klanten terug. Door een stijging van de gemiddelde besteding (vaak door prijsverhogingen), werd de ‘schade’ nog enigszins beperkt. Recente cijfers wijzen erop dat deze ontwikkeling nog niet is gestopt. Als de omzet stroopt en de kosten stijgen, is het lastig om het resultaat op peil te houden. In het verlengde daarvan wordt het ook moeilijker om te investeren . Vanuit de beschikbare branchecijfers blijkt dat de toegevoegde waarde de laatste negen jaar praktisch constant is. Toegevoegde waarde kent wat mij betreft twee kanten: de ‘harde, cijfermatige kant’ en een ‘zachte kant’ als het gaat om wat de consument als toegevoegde waarde ziet, en vooral wat hij daarvoor overheeft.

Eerst de ‘harde kant’: toegevoegde waarde is het bedrag dat overblijft, nadat van de omzet, de inkopen en de loonkosten die zijn gemoeid met de productie, zijn afgetrokken. De toegevoegde waarde moet voldoende zijn om de vaste kosten te betalen, en ruimte bieden voor het maken van winst.

Toegevoegde waarde

Uit de grafiek blijkt dat de toe- of afname van de toegevoegde waarde vooral afhankelijk is gebleken van de ontwikkeling van de grondstofprijzen (inkoopkosten). De loonkosten lopen langzaam op. Praktisch betekent dit dat de bakkerij de laatste jaren niet in staat is geweest om de productiviteit in de productie te verhogen. Dit ondanks het feit dat de focus de laatste jaren lag op het terugbrengen van de loonkosten. Ook is men niet in staat geweest aan de omzetkant een slag te maken of – om het zo te zeggen – ‘er meer van te maken’.

De sleutel tot verbetering van de toegevoegde waarde ligt vooral in de samenstelling van het assortiment (breedte, diepte) en de prijs van de afzonderlijke producten. Vaststelling van het kernassortiment, doorrekening en vervolgens het onder de loep nemen van de rest, kan alleen door aantallen verkochte producten te koppelen aan een gedegen calculatie. Bijna iedereen weet dit, maar weinigen maken hier ook echt werk van. Het is mijn stellige overtuiging dat hier de sleutel is te vinden voor een beter resultaat. De volgende keer komt de ‘zachte kant’ van toegevoegde waarde aan de orde.

toegevoegde waarde 2007- 2015

buitelaarJan Buitelaar
is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Vanuit de dagelijks praktijk is hij in staat eventuele problemen binnen de bedrijfsvoering te onderkennen en verbeteringen aan te dragen. De exploitatie van een bakkerij kent daarbij voor hem geen geheimen.

Reageer op dit artikel