artikel

Volop kansen op krediet

Strategie

Volop kansen op krediet

Het is bekend dat banken allesbehalve soepel zijn bij het verstrekken van kredieten. Daarvoor in de plaats dienen andere fi nancieringsvormen zich aan. Denk aan leasing, factoring, crowdfunding of een credietunie. Welke vorm kiest u? De Flynth KredietCheck biedt inzicht.

Bakkers en andere ondernemers die iets gefinancierd willen hebben, hadden het vroeger een stukje makkelijker dan nu. Ze stapten naar de bank en de zaak was in de meeste gevallen snel geregeld.

Nu ligt dat anders. ‘De banken gaan allang niet meer op iedere aanvraag in. Maar ze wijzen ook niet alles af, zoals vaak wordt gezegd. In sommige gevallen willen ze best instappen,’ zegt Robert de Bildt, vestigingsdirecteur van Flynth Eindhoven en initiatiefnemer van de Flynth KredietCheck. ‘Als het gaat om risicovolle investeringen zoals overnames of nieuwe vestiging, is het moeilijk om de bank over de streep te trekken. Maar bij andere investeringen, zoals vervangingsinvesteringen, ligt het veelal makkelijker. Het helpt ook als de ondernemer het plan goed onderbouwt en niet alleen een beroep doet op de bank maar ook gebruik maakt van andere financieringsvormen.’

Welke vorm past? De opkomst van nieuwe financieringsvormen biedt kansen. Maar de ondernemer zal
zich er wel in moeten verdiepen. Het gaat om financieringsvormen zoals leasing, factoring, crowdfunding of een kredietunie. Welke vorm past het beste bij de onderneming en het doel van de financiering? Of moet je kiezen voor meerdere vormen naast elkaar?

In dat geval spreken we over gestapeld financieren. ‘Komt steeds vaker voor’, zegt De Wildt. ‘Met behulp van de Flynth KredietCheck kan de ondernemer zich oriënteren.’ Deze kan eenvoudig en snel online ingevuld worden. Het advies wordt direct daarna per e-mail toegestuurd.

Doel financiering
Het doel van de financiering is belangrijk bij de keuze van de financieringsvorm. Een machine of auto wordt vaak voor 5 jaar geleased, terwijl een overname of vastgoed gedeeltelijk door de bank wordt gefinancierd. Banken kijken daarbij vooral naar de risico’s. Ze verstrekken minder snel krediet als de risico’s in hun ogen te groot zijn. De kredietcheck De Flynth KredietCheck vertelt de ondernemer welke financieringsmogelijkheid het meest op hem van toepassing is. De check houdt ondermeer rekening met het doel van de financiering, de sector, de ervaring van de ondernemer en de risico’s. De Wildt: ‘Na de check is het raadzaam om een financieringsspecialist van Flynth in te schakelen voor de verdere begeleiding. Hij kent de mogelijkheden en beschikt over de juiste contacten.’

Proef op de som
Om een indruk te krijgen van de Flynth KredietCheck nemen we de proef op de som. We gaan uit van een fictieve bakkerij in Gelderland die een krediet van €50.000 nodig heeft ten behoeve van bedrijfsmiddelen voor groei en uitbreiding. We hebben tien fte’s en het krediet kan in 3 tot 5 jaar worden terugverdiend, eventuele inspraak van een geldschieter nemen we op de koop toe. Wat gaat hier uitrollen? Nadat we de meerkeuzevragen hebben ingevuld ontvangen we per e-mail de adviezen. Er blijken diverse mogelijkheden te zijn om het krediet geheel of gedeeltelijk gefi nancierd te krijgen. Het gaat om bankfinanciering (met een goed plan en voldoende zekerheden), crowdfunding (met een goed plan en een goede campagne), kredietunie (coöperatie van veelal oudondernemers afkomstig uit de branche, in dit geval de bakkerijsector), lease (geschikt voor bedrijfsmiddelen, haalbaar alternatief voor zelf kopen) en ons eigen netwerk.Voor onze aanvraag komen niet in aanmerking: informal  investors/ fondsen/ participatiemaatschappijen (investeren in groei van succesvolle ondernemingen met in veel gevallen een ondergrens van €250.000), Qredits MKB financiering, Qredits microfinanciering en factoring. Verder is de kans klein dat we gebruik kunnen maken van subsidie, borgstellings- of garantiefondsen. Daarmee wil de overheid ontwikkelingen stimuleren zoals innovatie, natuur, energie en milieu.

Eigen geld
Ondernemers die zelf geld inbrengen krijgen de fi nanciering altijd makkelijker van de grond dan zij die dat niet doen. Zij komen geloofwaardiger over, ze durven namelijk hun eigen geld in te zetten. Zo werkte het vroeger en zo werkt het nu nog steeds. Robert de Wildt: ‘Daarnaast kun je andere bronnen aanboren zoals de bank en crowdfunding. Hoe groter de risico’s, hoe hoger de rente. Ook als het gaat om crowdfunding.’

Kredietunie
Het fenomeen kredietunie is in opkomst. Coöperaties van veelal oud-ondernemers die branchegericht te werk gaan, zoals de Kredietunie Bakkerij Ondernemingen. Het zijn gewezen bakkers, mensen met verstand van de branche en van ondernemen, zegt De Wildt. ‘Bakkers kunnen daar aanvragen indienen. De kans dat hun plannen daar een eerlijke, reële beoordeling krijgen is groot omdat deze mensen verstand van de branche en van ondernemen hebben.’Je zou denken dat de verschillende kredietunies zeer veel aanvragen krijgen en dat het geld een keer opraakt. Maar dat blijkt mee te vallen. De Wildt: ‘Tot op heden zijn er geen tekorten voor zover wij weten.’

Geen schrik
Vooral jonge ondernemers schrikken niet meer van de verschillende financieringsvormen. Zij zijn er groot mee geworden, al kunnen ook zij zich het beste laten adviseren om tot de beste keuzes te komen, zegt De Wildt. Om toe te voegen: ‘Bij de oudere ondernemers ligt dat soms wat lastiger. Ze vinden het bijvoorbeeld best wel lastig om aan de slag te gaan met crowdfunding. Moet ik iedereen die geld in mijn zaak steekt, persoonlijk kennen? vroeg een ondernemer me. Het kan, maar het hoeft niet, die zaken kun je overlaten aan het betreffende crowdfunding platform. En zo zijn er veel meer vragen die beantwoord moeten worden, voor jong en oud.’

Zekerheid
Toch lopen veel ondernemers die krediet nodig hebben met de nodige vragen rond. Allemaal goed en wel l die verschillende financieringsvormen, maar hoe betrouwbaar zijn ze eigenlijk? Lopen er cowboys rond die geld willen verdienen over de ruggen van anderen? Voor je het weet, heb je als ondernemer je eigen kredietcrisis. De Wildt: ‘Het is goed om bij die zaken stil te staan en je te laten adviseren. Ons advies in deze is: scheid het kaf van het koren. Wij doen dat door alleen maar zaken te doen met financiële ondernemingen die beschikken over een accreditatie of vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.’

Bijeenkomsten
In oktober en november zijn er twee interessante bijeenkomsten waar u aan kunt deelnemen. Flynth is mede-organisator van deze bijeenkomsten en ook het onderdeel fi nancieren komt hier aan bod: 20 oktober 2015 – Broodnodige veranderingen in de bakkerijbranche. In de namiddag (15.30 tot 18.15 uur) wordt u in korte tijd bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en krijgt u ook een rondleiding door de bakkerij van de toekomst 16 november 2015 – Ondernemersdag van de Bakkerij: de andere kant van de klant. Een dag vol inspiratie en een gevarieerd programma om 201 volledig toekomstproof tegemoet te treden. Dat is wat u kunt verwachten tijdens de Ondernemersdag van de bakkerij. Kijk voor meer informatie over beide bijeenkomsten op de site Flynth.nl/bakkers.

Reageer op dit artikel