artikel

Financiële planning leidt tot meer zekerheid voor ondernemers

Strategie

Financiële planning leidt tot meer zekerheid voor ondernemers

Financiële planning zorgt op de lange termijn voor meer zekerheid bij ondernemers. Wie eraan voorbijgaat, loopt grote kans getroffen te worden door onverwachte tegenvallers. Wie wel een financieel plan maakt, kan tijdig bijsturen. Hoe gaat u te werk?

Financiële planning wordt ook wel omschreven als personal finance. Het gaat daarbij niet alleen om het bedrijf, ook particuliere kwesties – denk daarbij aan verzekeringen, hypotheken en kosten voor studerende kinderen – spelen mee. Centrale vragen zijn: Hoeveel geld houd ik over voor later? Welke stappen moet ik zetten om mijn doelen te bereiken?
1. Wetten en regels
Het maken van een financiële planning is niet eenvoudig. Daarbij spelen financiële constructies, wetten en regels mee. Die kunnen bovendien van jaar tot jaar veranderen. ‘Als ondernemer weet je meestal wel wat je bezit, maar je weet niet of dat voldoende is om de dingen te doen die je wilt doen’, zegt mr. Bea Boetje, fiscalist bij Flynth.

2. Verwachtingen
Een bekende valkuil zijn de te hoge verwachtingen. Veel ondernemers denken dat de verzekeringen die ze hebben afgesloten grote bedragen gaan opleveren. Nee dus. Datzelfde geldt voor de waarde van het bedrijf (zie ook ‘Verkoop bedrijf ’ verderop). Ook die valt dikwijls niet mee.

3. Wanneer stoppen?
Financiële planning is een serieuze aangelegenheid. De ogen sluiten voor de toekomst leidt tot ellende op de lange termijn. Bea Boetje: ‘Je wilt bijvoorbeeld op je 55e stoppen. Als uit de financiële planning naar voren komt dat je dat niet haalt als je op de huidige voet verdergaat, kun je maatregelen treffen.’ Bezuinigingen doorvoeren is een optie. Bijvoorbeeld door de personeelskosten terug te dringen of door te gaan samenwerken met een collega. Boetje: ‘Dankzij de financiële planning kun je tijdig ingrijpen en je doel wellicht toch bereiken.’

4. Momentopname
Ook al doe je aan financiële planning, je moet niet denken dat dat over een lange reeks van jaren zekerheid biedt. Het is een momentopname, waarschuwt Boetje. ‘We hebben te maken met veranderende wetgeving en andere onzekere factoren.’ Maar wel een financiële planning is beter dan geen. Het opent je ogen. Daarover: ‘Financiële planning houdt in dat je je bewust wordt van de situatie. Zonder dat ben je stuurloos.’

5. Inkomensplanning
Als het gaat om financiële planning is er onderscheid tussen inkomensplanning en vermogensplanning. bij inkomensplanning kun je denken aan het veiligstellen van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Een belangrijk deel van de inkomensplanning is het creëren van een oudedagsvoorziening. Bij vermogensplanning breng je een optimale verdeling tussen ondernemings- en privévermogen tot stand. Veel ondernemers hebben hun volledige vermogen in de onderneming zitten. Dat maakt ze kwetsbaar. Een vuistregel is dat na 15 jaar eenderde van het vermogen van de ondernemer privévermogen zou moeten zijn en na 25 jaar tweederde. Boetje: ‘Je privévermogen zou niet als zekerheid moeten fungeren voor de financiering van de onderneming.’

6. Wensen en doelen
Als je je financiële planning wil aanpakken, maak je om te beginnen een situatieanalyse. Breng bezittingen, schulden, te verwachten uitgaven, risico’s en kansen in kaart. De vraag of je verwacht of de omzet gaat stijgen of dalen hoort daar ook bij. Verder zaken als huur, hypotheek, aflossing en fiscus. Boetje: ‘Sta stil bij later en de dingen die je dan wilt doen. Een wereldreis maken bijvoorbeeld of stoppen na je 60e. Stem daar je planning op af.’

7. Tekort aanvullen
Hoe jonger je als ondernemer begint met financiële planning, hoe meer mogelijkheden je hebt om bij te sturen. De specialisten van Flynth laten zien waar ondernemers bij ongewijzigde omstandigheden en trends over een jaar of 10 staan. Boetje: ‘Leg je dat naast iemands plannen en behoeften, dan is er bijna altijd sprake van een tekort. Vervolgens gaan we dat tekort samen met de ondernemer aanvullen.’
Belangrijke mutatiemomenten van een ondernemer zijn de start en het einde van de onderneming. ‘Voor een startende ondernemer moet vooral worden gekeken naar de noodzakelijke verzekeringen, met name naar de arbeidsongeschiktheids- en levensverzekering. Bij bedrijfsoverdracht moet worden getoetst of er voldoende inkomensvoorzieningen aanwezig zijn in combinatie met vrij vermogen om het gewenste uitgavenpatroon te kunnen verwezenlijken.’

8. Specialist
Bij het maken van een financiële planning – die nauw verweven is met de fiscale planning – is het aan te raden om hulp van een specialist in te roepen, liefst een onafhankelijke. Neem alleen al het fenomeen hypotheek, zegt Boetje: ‘Veel mensen weten niet dat er op hypotheken, die na 2001 zijn afgesloten, na 30 jaar geen renteaftrek meer kan worden toegepast. De fiscus betaalt dan niet meer mee over de rente die dan nog betaald moet worden. Zo zijn er tal van zaken waar je rekening mee moet houden.’

9. Oudedagsreserve
Houd bij het maken van een financiële planning rekening met het feit dat fiscale voordelen vaak minder goed uitvallen dan gedacht. Neem de fiscale oudedagsreserve. Die zet ondernemers vaak op het verkeerde been. De voordelen worden vaak te rooskleurig voorgespiegeld, aldus Boetje. ‘Ooit komt het moment dat je moet afrekenen met de fiscus. Wat dan? Ruimte voor een oudedagsreservering is er alleen als je meer winst maakt dan nodig is om de huidige consumptie en de investeringsbehoefte van de onderneming te dekken.’ Ze vervolgt: ‘Soms moeten we een ondernemer adviseren zijn huidige consumptieve uitgaven te matigen ten gunste van  oudedagsreserveringen, in de vorm van sparen of het sluiten van lijfrenten.’

10. Verkoop bedrijf
De opbrengst van het bedrijf zal, zoals gemeld, ook moeten worden meegenomen bij de financiële planning. Ook in dit geval zijn de verwachtingen vaak te hoog gespannen. Daar komt bij dat verkoop van het bedrijf fiscale claims met zich meebrengt. En die zijn vaak ernstiger dan menig ondernemer denkt. ‘Gelukkig zijn er mogelijkheden om de fiscale consequenties te beïnvloeden. Vroegtijdig overleg met een specialist op dat gebied is aan te raden’, zegt Boetje.

11. Inschatting waarde
Het is belangrijk om een reële inschatting te maken van de verkoopprijs. Oriënteer je op de markt. Kijk wat vergelijkbare ondernemingen opbrengen. Boetje: ‘En ga na of je bedrijf überhaupt wel wat opbrengt. Sommige ondernemingen lijken  slecht verkoopbaar, bijvoorbeeld omdat er geen markt oor is of omdat ze sterk verouderd zijn. Ik adviseer altijd tijdig te gaan praten met een adviseur met expertise op het terrein van bedrijvenverkoop in de bakkersbranche.’ Wacht in elk geval niet tot je daadwerkelijk wilt gaan verkopen, waarschuwt Boetje. ‘Soms kun je maatregelen treffen die je verder helpen.

flynthttt’Wat doet Flynth?
Flynth adviseurs en accountants is een van de deelnemers aan Grip op je Bakkerij en verleent vanaf nu maandelijks op deze plaats een bijdrage. Flynth is gespecialiseerd in dienstverlening aan ondernemers in de bakkerijbranche en heeft vestigingen in het hele land. Flynth, dat erkende financiële planners in dienst heeft, verleent een uitgebreid pakket diensten op tal van terreinen, zoals administratie, bedrijfsvergelijking, financiering, starten, groeien, bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, reorganiseren, juridisch advies en fiscaal advies.

Voor meer informatie en het speciale Flynth-arrangement Bakkerij, zie: Flynth.nl/bakkers Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bea Boetje: tel. (038) 42 62 500 of
bea.boetje@flynth.nl

 

Reageer op dit artikel