artikel

Anticiperen op ontwikkelingen

Strategie

Anticiperen op ontwikkelingen

Regeren is vooruitzien. Ook in 2014. In dat kader moeten de grensverleggende initiatieven die de broodbranche enkele jaren geleden heeft genomen, nu ook worden geplaatst.

Het initiatief van enkele jaren geleden om branchebreed en zelfstandig de zoutnorm in brood te verlagen, wordt vanuit de overheid nog altijd gezien als een modelvoorbeeld voor het verbeteren van de kwaliteit van voedsel in relatie tot de volksgezondheid. Het is mooi als een branche zo’n compliment krijgt. Uiteindelijk leidde dit branche-initiatief tot een wijziging in de regelgeving en is per 1 januari 2013 bepaald in het Warenwetbesluit Meel en Brood dat het nieuwe zoutgehalte voor groot- en kleinbrood 1,5 procent op meelbasis is.

Na brood is inmiddels een aantal andere branches in de voedingsmiddelenindustrie eveneens aan de slag gegaan om stappen in de zoutreductie te zetten. Om daadwerkelijk effect te bereiken, is dat noodzakelijk. Alleen op deze manier raakt de consument in de breedte gewend aan minder zout in zijn of haar voeding.

Er worden desondanks veel voorbehouden bij dit onderwerp te berde gebracht. Vrees voor omzetverlies en minder consumptie van een productgroep liggen aan deze twijfelachtige houding ten grondslag. Naar mijn mening gezochte argumenten. Vast staat immers dat de Nederlandse consument op dagbasis te veel zout consumeert. Met alle gezondheidsgevolgen van dien. Zowel op korte als op lange termijn. Dus hebben branches de gezamenlijke verantwoordelijkheid stapsgewijs te bewegen richting een verdere verlaging van zout in voeding.

Voor de broodbranche geldt dat het oorspronkelijke initiatief wel een mooie voorsprong heeft opgeleverd, maar dat dit slechts een voorsprong voor beperkte tijd is. Immers, andere branches bewegen ook. Daarom is het van belang om vooruit te kijken. In dat kader heeft het NVB-bestuur in 2013 besloten een oriënterend onderzoek te laten verrichten naar verdere verlaging van het zoutpercentage in brood. En hierbij niet alleen te kijken naar de (on)mogelijkheden hiervan met betrekking tot smaakbeleving bij de consument, maar ook naar de productietechnische aspecten ervan.

Binnenkort worden de uitkomsten van dit onderzoek in het bestuur van de NVB besproken en daarna met de NVB-leden gedeeld. Daarbij wordt de strategie van de NVB in dit dossier verder uitgezet. En wordt geanticipeerd op mogelijke ontwikkelingen op dit vlak, zoals die in de maatschappij (kunnen gaan) spelen.

Alleen door zo’n anticiperende houding van de industriële bakkerijbranche kan het belang van brood het beste worden gediend.

Reageer op dit artikel