Ode aan het ambacht
Geen stroom, 
geen omzet
Het geloof en de bakker
Meer betrokkenheid creëren
Stop de sterren!
Bindende factor
Sterrenregen
De bakkerij als Europese eenwording