TEK-regeling opent 21 maart

Op 21 maart opent de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die...

Anne Mieke Ravenshorst

De donkere dagen voor kerst. Het zijn de drukste tijden en de gezelligste, weet ik van huis uit. Doorwerken tot de nachtelijke uurtjes, soms met je...