U verzekert zich voor de risico’s die u niet zelf wilt of kunt dragen.

Help, mijn tent staat in brand!

Het zal maar gebeuren: u wordt gebeld met de mededeling dat uw bedrijf in de brand staat. Na de eerste schrikreactie komen de vragen: wat nu?!

Niet goedkoop, maar onbetaalbaar

Niet goedkoop, maar onbetaalbaar

In mijn ooghoek zie ik een hoop beweging en dus kijk ik op. Door de doorkijk die we hebben van bakkerij naar winkel en vice versa zie ik mijn ouders...