nieuws

Populaire broodsoorten ook in Warenwetbesluit Meel en brood

Nieuws

Populaire broodsoorten ook in Warenwetbesluit Meel en brood

Spelt- en desembrood winnen aan populariteit. Daarom is het goed om onder meer voor deze broodsoorten een definitie in het Warenwetbesluit Meel en brood op te nemen, waardoor transparantie ontstaat.

Dat vinden de brancheverenigingen NVB, NBOV en Nebafa die samen met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) al geruime tijd bezig met een aantal aanpassingen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Ze hebben met name betrekking op de aanduidingen (benamingen) van brood, zo meldt het NBC.

Speltbrood

Voor meergranenbrood, (zuur)desembrood en brood waarbij graansoort(en) in de aanduiding worden genoemd gaan bepaalde eisen voor de hoeveelheden (%) gelden. Dit voorkomt dat er speltbrood met maar een kleine hoeveelheid spelt verkocht wordt. Het heeft ook als gevolg dat brood dat nu nog als “maïsbrood” wordt aangeduid straks in de meeste gevallen “ wit tarwemaïsbrood” zal gaan heten. Er komt een nieuwe categorie voor brood dat tussen heel en half in zit, namelijk middengroot brood. Voor deze categorie zullen eisen komen omtrent de hoeveelheid droge stof.

1 juli 2020

Door alle nieuwe varianten brood is het moeilijk voor consumenten om door de bomen het bos te zien. Vandaar dat de bakkerijsector zich hard heeft gemaakt om een aantal wijzigingen door te voeren in het Warenwetbesluit Meel en brood. Het nieuwe besluit treedt waarschijnlijk per 1 juli 2020 in werking. Nadat de Eerste en Tweede Kamer begin oktober akkoord hebben gegeven op het voorstel van de Minister, gaan de Raad van State en EU lidstaten het Ontwerpbesluit nog inhoudelijk beoordelen. Vervolgens heeft de bakkerijbranche twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren.

Meelbestanddeel

Voor al het brood wordt het verplicht te vermelden of het gaat om wit, bruin of volkoren. Voor de consument wordt zo duidelijk wat de basis is van het meelbestanddeel, ongeacht de kleur van het brood. De aanduiding wit en bruinbrood hebben straks – net als nu geldt voor volkorenbrood – niet meer uitsluitend betrekking op brood gemaakt van tarwe. Ook brood van andere granen of van meerdere granen is dus wit, bruin of volkoren.

Tijd voor aanpassingen

Om de bakkerijsector voldoende tijd te geven om de verplichtingen uit dit besluit door te kunnen voeren, is een overgangsperiode van 2 jaar voorgesteld. Deze periode gaat in op het moment dat het aangepaste besluit in werking treedt. Met een inwerkingtreding op 1 juli 2020, betekent dit dat uiterlijk  1 juli 2022 alles aangepast moet zijn.

Reageer op dit artikel