nieuws

Rapport om schaarse vergunningen ambulante handel tegen te gaan

Nieuws

De ambulante handel heeft een enorme stap gemaakt op het gebied van ‘schaarse vergunningen’. Henk Achterhuis, voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) heeft een onderzoeksrapport overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Rapport om schaarse vergunningen ambulante handel tegen te gaan
Henk Achterhuis, voorzitter van de CVAH, overhandigt het rapport aan Ruud van Diermen, voorzitter van de Spakenburgse Vishandelsvereniging.

Om de desastreuze gevolgen van de wetgeving omtrent schaarse vergunningen voor de ambulante handel in kaart te brengen, heeft de CVAH het rapport laten maken, zegt Achterhuis. ‘Het document moet ervoor zorgen dat de belangen van de ambulante handel goed worden behartigd in de nieuw te vormen wetgeving. Het is het antwoord op de aangenomen motie van enkele maanden geleden, waarin de Tweede Kamer heeft gevraagd om een goed onderbouwd document, dat de basis zal vormen voor deze wetgeving.’

Externe expertise

Om niets aan het toeval over te laten, heeft de CVAH voor het vervaardigen van dit rapport externe expertise ingehuurd. ‘Het doel is om de politieke besluitvormers een helder en concreet beeld geven van de gevolgen van ‘schaarse vergunningen’ voor de ambulante handel en hen bewust te maken van de bezorgdheid die onder veel ondernemers leeft, zodat dit zal leiden tot een overwogen en evenwichtige wetgeving waarin de bedrijfsbelangen van ambulante ondernemers goed worden beschermd.’

Toch is er volgens Achterhuis nog veel werk te verrichten. ‘De Nederlandse gemeenten zijn autonoom en dat betekent dat we alle gemeentes moeten overtuigen. We willen hen er door middel van het rapport van overtuigen dat ondernemers ongeveer vijftien tot twintig jaar nodig hebben voor ze hun investeringen op een verantwoorde manier kunnen afschrijven. Bij het gros van de gemeenten staat het sein op groen, maar we zijn er nog lang niet.’

Reageer op dit artikel