nieuws

Nieuwe regels rond explosiegevaar bakkerijen

Nieuws

Er is een vernieuwde ATEX-handleiding voor de bakkerijbranche. Dat meldt het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).

Nieuwe regels rond explosiegevaar bakkerijen

In iedere bakkerij is er door de aanwezigheid van meelstof mogelijk sprake van explosiegevaar.

Risico

Om dit risico tot een minimum te beperken, zijn maatregelen nodig volgens de ATEX-richtlijn. Met de vernieuwde ATEX-handleiding voor de bakkerij en zoetwarenindustrie kan de ondernemer alles in een keer goed nalopen, meldt het NBC.

Handleiding

In de nieuwe versie van de ATEX-handleiding is een flinke slag gemaakt in de gebruikersvriendelijkheid. De handleiding is gratis beschikbaar via www.veiligengezond.nl/atex. Hier is algemene informatie te vinden over wat ATEX is en hoe het werkt en zijn de handleiding voor ambachtelijke bakkerijen en voor industriële bakkerijen terug te vinden.

Explosie

Voor ambachtelijke bakkerijen volstaat een risico-inventarisatie met een plan van aanpak voor eventuele aanpassingen die nog moeten worden gedaan. Voor industriële bakkerijen en ook voor hele grote ambachtelijke bakkerijen, spelen er andere en grotere risico’s. Voor deze bakkerijen moet een Explosie Veiligheidsdocument worden opgesteld.

Klik hier voor meer informatie

Lees ook: NBC organiseert event over arbeidsveiligheid

Reageer op dit artikel