nieuws

Gunfactor belangrijk argument voor bezoek bakkerswinkel

Nieuws

Gunfactor belangrijk argument voor bezoek bakkerswinkel

De bakker moet het steeds vaker hebben van gunfactor. Dat blijkt uit de Beko OmzetBarometer tot en met week 39.

De gegevens van de Beko OmzetBarometer tot en met week 39 geven een goed beeld van het eerste drie kwartalen van 2019. In de gegevens is rekening gehouden met het effect van de btw-verhoging. De gegevens van 2018 zijn omgerekend naar het nieuwe btw-tarief van 9%.

Aantal bonnen gedaald

In het derde kwartaal is het aantal kassabonnen verder gedaald ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Nu mag het aantal kassabonnen niet gelijk worden gesteld aan het aantal unieke klanten, omdat een klant meerdere malen per week de winkel kan bezoeken. Toch kunnen we er wel vanuit gaan dat de ontwikkeling van het aantal kassabonnen en het aantal klanten gelijke tred houdt.

Dalende trend zet door

De dalende trend is al enige jaren gaande en slechts af en toe is er een korte periode van stabilisatie, waarna de daling weer inzet. Hoewel we spreken over gemiddelden, zou je op basis van deze gegevens kunnen stellen dat gemiddeld genomen de bakkerswinkel in 2019 door ca. 20 klanten per week minder wordt bezocht.

Tot nu toe wordt de afname van het aantal kassabonnen nog gecompenseerd door de hogere gemiddelde besteding, maar die ontwikkeling lijkt ons eindig. De omzet ligt hierdoor nog wel iets hoger dan vorig jaar, maar de verkochte hoeveelheden vertonen nagenoeg geen toename, maar eerder een lichte daling.

Verhoging leidt tot lager klantenaantal

Vaak zien we dat prijsverhogingen (in dit geval vooral de btw-verhoging) leiden tot een verlaging van het aantal klanten dat de bakkerswinkel bezoekt. Er is geen onderzoek waarbij we dat hard kunnen aantonen, maar de gegevens van de laatste jaren duiden wel op een dergelijke ontwikkeling. Hiermee zit de bakker/ondernemer in een lastige spagaat. Het is jaarlijks noodzakelijk om de voortdurende kostenstijgingen in de prijs te compenseren, maar dit zet mogelijk het aantal klanten verder onder druk.

Gunfactor belangrijk element

Bovendien is het niet altijd eenvoudig voldoende onderscheid te blijven maken met de supermarkt. Steeds vaker constateren we dat de gunfactor een belangrijk argument vormt om de bakkerswinkel te bezoeken. Een goed functionerend winkelteam vormt daarbij een absolute voorwaarde.

Hoe meer filialen en hoe verder de bakkerij van de winkels afstaat, hoe lastiger dat is te realiseren. Hoewel sommigen dat goed voor elkaar hebben is daar nog altijd winst te behalen. Daarnaast moeten de producten natuurlijk elke dag ‘top’ zijn.

Over de Beko OmzetBarometer

De Beko OmzetBarometer is een initiatief van Beko. Meedoen is gratis. De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken. Neem contact op met Beko Advies om u om te geven voor de Beko OmzetBarometer:

Reageer op dit artikel