nieuws

Echte Bakkersgilde gezond genoeg om verlies op te vangen

Nieuws 958

Stichting Echte Bakkersgilde heeft over het boekjaar 2018 een nettoverlies geleden van net iets minder dan €45.000. De organisatie is gezond genoeg om dit te dragen, maar directeur Geert Caniels stelt vast dat ook het gilde de gevolgen zal voelen van een krimpende markt.

Echte Bakkersgilde gezond genoeg om verlies op te vangen
Echte Bakkersgilde

Het eigen vermogen van Stichting Echte Bakkersgilde is gezond genoeg om het verlies te dragen. De leden waren al op de hoogte van de hogere kosten die de stichting maakte in 2018.

Het gilde heeft in 2018 bijna €49.000 meer uitgegeven aan landelijke reclameactiviteiten. Met name de (gratis) Aanbiedingenservice bleek weliswaar een schot in de roos, maar door het grote aantal deelnemende bakkers zorgde het ook voor extra kosten, zo meldt het jaarverslag 2018.

De stichting is gezond en kent een goede solvabiliteit (lange termijn-vermogen). Wat volgens de directeur onder meer opvalt is dat de liquide middelen behoorlijk zijn teruggelopen als gevolg van een negatief nettoresultaat, teruggave van provisie aan de leden in de vorm van korting van de contributie over het Jubileumjaar 2017.

Filiaalgrootte neemt toe

Ook loopt het aantal bakkers terug. Een deel van de bakkers is gestopt, een deel neemt een gestopt bedrijf over als filiaal, waardoor de gemiddelde filiaalgrootte toeneemt. Dat betekent eenvoudig weg minder contributie-inkomsten voor het gilde, omdat de filiaalcontributie lager is dan die voor een moederbedrijf.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van het gilde hebben voor 2019 ingezet op lagere personeelskosten.

Grote uitdaging

Volgens directeur Geert Caniels ligt er een grote uitdaging voor het gilde. ‘Niet alleen bakkers, ook andere speciaalzaken hebben te kampen met een groeiend marktaandeel van supermarkten, vergrijzing van het ledenbestand, opvolgingsproblematiek en veranderende eisen aan het voeren van een bedrijf.’

Caniels refereert aan de oprichting van de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij, die aan de problemen het hoofd wil bieden. Het gilde participeert hierin en Caniels is voorzitter van het bestuur van de Stichting Bedrijfsopvolging.

 

 

Reageer op dit artikel