nieuws

Beko OmzetBarometer: Prijsgevoeligheid klant is groot

Nieuws 813

Beko OmzetBarometer: Prijsgevoeligheid klant is groot
Foto: Shutterstock

De gegevens van de Beko OmzetBarometer tot en met week 26 geven een goed beeld van het eerste halfjaar van 2019. In de gegevens is rekening gehouden met het effect van de btw-verhoging. De gegevens van 2018 zijn omgerekend naar het nieuwe btw-tarief van 9 procent.

Doordat Pasen vorig jaar erg vroeg viel (week 13) zien we ten opzichte van het eerste kwartaal een min in zowel kassabonnen als omzet. In het tweede kwartaal werd daardoor een veel hogere omzet gerealiseerd dan vorig jaar. Met name de gemiddelde besteding lag veel hoger. De aanloop naar Pasen heeft hierop een belangrijke invloed. Daarbij kwam ook nog dat de vakantie min of meer direct volgde op de Paasdagen. In geld waren de Paasomzetten gelijk aan vorig jaar.

2,9 procent hogere gemiddelde besteding

Het aantal kassabonnen was over het tweede kwartaal hoger dan in 2018, maar de index 100 werd net niet gehaald. Vaak zien we na een prijsverhoging wat klanten afhaken en de stapeling van hogere kosten en een hoger btw-tarief maakten dat de prijzen met minimaal 5 procent stegen, zo schatten wij in. We zien een 2,9 procent hogere gemiddelde besteding terwijl de btw-verhoging daar al op verrekend is. Feitelijk ligt de besteding in geld dan circa 6 procent hoger dan vorig jaar. Uiteindelijk resteert een netto-omzetstijging van 1,6%.

Plaatselijke marktomstandigheden spelen een grote rol

Wel zien we tussen verschillende deelnemers enorme verschillen. Die verschillen zien we zelfs binnen één onderneming optreden. Plaatselijke marktomstandigheden spelen dan een belangrijke rol. Ondanks dat de bakker het op prijs nooit gaat winnen van de supermarkt, zien we wel dat de prijsgevoeligheid van de kopende consument groot is. We kennen voorbeelden van bedrijven waar het reclame-aandeel in de omzet meer dan 20 procent bedraagt. We zien wel dat broodaanbiedingen vaak door bestaande klanten wordt gekocht. Gelet op het dalende klantenaantal moet er wel voorzichtig met deze klanten worden omgesprongen. Wel is de vraag gerechtvaardigd hoeveel marge u bereid bent weg te geven om deze klanten te behouden of kan er ergens anders compensatie worden gevonden?

 

‘We kennen voorbeelden van bedrijven waar het reclame-aandeel in de omzet meer dan 20 procent bedraagt.’

Beko OmzetBarometer

Beko Omzet Barometer

De Beko OmzetBarometer is een initiatief van Beko. Meedoen is gratis. De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Beko Advies om zich op te geven voor de Beko OmzetBarometer, tel. (088) 20 23 200 of e-mailadres info@beko-advies.nl.

Reageer op dit artikel