nieuws

Sectorhuis van de baan, branche gaat door in Ketenoverleg

Nieuws 997

NBOV, NVB en Nebafa consolideren hun samenwerking in het Ketenoverleg Brood & Banket. Dit is het resultaat van gesprekken die sinds 2017 zijn gevoerd over een mogelijk te vormen Sectorhuis. De oprichting daarvan is van de baan, de organisaties focussen nu op een praktische aanpak van essentiële onderwerpen die op de sector afkomen.

Sectorhuis van de baan, branche gaat door in Ketenoverleg
Het Ketenoverleg bundelt de krachten die voor de hele sector van belang zijn, zoals voedselveiligheid en wetgeving.

Het Ketenoverleg moet vooral een krachtenbundeling geven op onderwerpen die de belangen van de totale branche aangaan. Het vertalen van nieuwe wetgeving over voedselveiligheid en het helder formuleren van productinformatie, zijn voorbeelden van onderwerpen die samenspraak vragen en noodzakelijk maken.

Promotie van brood en banket, zoals bijvoorbeeld de Ode aan brood, is ook zo’n belang. De partijen trekken hierin gezamenlijk op.

Terug naar de essentie

‘Anderhalf jaar geleden begonnen we te praten over een droom, die is er nog steeds, maar we hebben het nu heel praktisch aangepakt. We vallen terug op de essentie van de inhoud, waarbij we de vorm organisch laten ontstaan’, zegt Marc Cuypers, die deelneemt aan het Ketenoverleg namens Nebafa. ‘De vorm is minder belangrijk geworden. We vinden elkaar in de gemeenschappelijke belangen.’

Autonomie blijft bestaan

De Nederlandse brood- en banketondernemers vereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) en de Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen en maalderijen (Nebafa) zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak van thema’s in de keten van brood en banket zeer nodig is.

In het ketenoverleg worden initiatieven opgepakt, waarbij de autonomie van de drie brancheorganisaties blijft bestaan. Daarvoor werd bij de vorming van het Sectorhuis – ook wel Brood- en  Bankethuis genoemd – door partijen soms gevreesd.

Gezamenlijke aanpak op thema’s

In de berichtgeving over het ketenoverleg worden de Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) niet meer genoemd. Volgens Marc Cuypers zijn deze partijen al vrij vroeg in het overleg over het Sectorhuis afgehaakt. ‘De industrie, het ambacht en de grondstoffenindustrie- en maalderijen vormden toch voor meer dan tachtig procent het overleg. Daarom zijn we in deze setting doorgegaan.’

Cuypers noemt de bakkerijsector een geweldige sector en ziet de gezamenlijke aanpak als noodzakelijk. ‘Er komen veel zaken op ons af, in Nederland en Europa. Kansen en bedreigingen, het is van belang daar gezamenlijk op te acteren. En ja, het Sectorhuis is voorlopig on hold gezet, maar bij mij is het glas nog altijd halfvol. We vinden elkaar in de belangen, die gaan we meer structuur geven.’

De vertegenwoordigers

Het Ketenoverleg Brood & Banket bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:
Jos den Otter (NBOV)
Sjoerd Jellema (NVB)
Roland van Dam (NVB)
Marc Cuypers (Nebafa).

Reageer op dit artikel