nieuws

Den Otter: eerdere ministers kleedden praktijkopleidingen uit

Nieuws

‘Praktijkopleidingen zijn door de laatste drie ministers uitgekleed. Met name de theoretische kennis van het vakmanschap is compleet verloren gegaan.’

Den Otter: eerdere ministers kleedden praktijkopleidingen uit
Jos den Otter

Jos den Otter, voorzitter van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), laat er geen gras over groeien als het om het opleidingsniveau van leerlingen en medewerkers in de bakkerij gaat. Tijdens het MKB Ondernemersberaad op 11 april 2019 gaf hij voor een bredere groep dan alleen bakkerij-ondernemers een inleiding op het thema Leven Lang Ontwikkelen, zo meldt de NBOV in haar nieuwsbrief van 15 mei.

Krapte op arbeidsmarkt

‘De afgelopen vijftien jaar hebben de ministers besloten om het beroepsonderwijs in de praktijk te laten plaatsvinden. Door krapte op de arbeidsmarkt is er geen ruimte om medewerkers opleidingen en trainingen te laten doen. En sociale lasten maken ondernemerschap steeds duurder. Wij zien het opleiden van mensen graag als investering, maar op deze manier wordt dat wel heel ingewikkeld’, aldus Den Otter.

Hij vraagt de minister en daarmee de overheid in bredere zin, meer oog te hebben voor die praktijk en voor de praktijkopleidingen.

(tekst loopt door onder de video)

De onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie-Wiersma, die 48 miljoen euro reserveert voor leven lang ontwikkelen in het MKB, biedt hiervoor overigens mogelijkheden. Volgens Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, is het ook aan ondernemers zelf om de mogelijkheden op te zoeken.

Leven lang ontwikkelen medewerkers

Tijdens het MKB Ondernemersberaad kwam naar voren dat veel mkb-ondernemers behoefte hebben aan meer faciliteiten voor een leven lang ontwikkelen van hun medewerkers. Er zijn te veel drempels, klinkt het: denk aan de kosten, financieringsmogelijkheden, de beschikbaarheid van goed scholingsaanbod, de lastige combinatie met een baan.

Het ministerie van Onderwijs onderzoekt hoe deze drempels weggenomen kunnen worden. Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs. Tegelijkertijd hebben ondernemers ook een eigen verantwoordelijkheid, stelt zij. ‘Wij kunnen in nauwe samenwerking met de andere ministeries de kaders stellen, maar we hebben zeker ook de input van het bedrijfsleven hard nodig: geef aan wat jullie nodig hebben en wat jullie kunnen bieden.’

Lees ook

Een ander heikel punt is dat scholen nog steeds te weinig contact zoeken met het mkb, zo stelt een ondernemer vast. “Laat studenten meer kennismaken met de praktijk in midden- en kleinbedrijven, dan kunnen ze ook beter kiezen.” Andersom kan het juist heel nuttig zijn als ondernemers dan maar zelf het initiatief nemen en scholen actief gaan opzoeken.

Eigen opleidingen

Door kosten-batenoverwegingen – weinig studenten, hoge kosten – verdwijnen meer en meer technische opleidingen. En ook dat is een zorg van veel ondernemers. In ‘eigen kring’ worden daarvoor creatieve oplossingen bedacht. Zo richten verschillende branches hun eigen opleidingsinstituten op. Zoals de Truckacademy van de automotive-branche, een vergaande samenwerking tussen het bedrijfsleven en ROC’s. De bedrijven bieden niet alleen leerwerkplekken, maar zijn ook betrokken bij het opleidingsprogramma en stellen daarvoor hun werkplaats en leermeesters ter beschikking.

In de bakkerijsector zijn onder meer de Nationale Bakkerij Academie (NBA) en het Bakery Institute actief als particuliere opleidingen.

Verslag van het debat

Het volledige verslag van het debat tussen ondernemers en ondernemersorganisaties uit diverse geledingen, en de overheid, is terug te lezen in magazine-on-the-spot.nl. Dit is een productie van MKB-Nederland, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemaakt voor het MKB-Ondernemersberaad.

Reageer op dit artikel