nieuws

Energiebesparende maatregelen verplicht melden voor 1 juli 2019

Nieuws 714

Ondernemers moeten de energiebesparende maatregelen voor 1 juli 2019 invullen op het eLoket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee voldoen zij aan de Informatieplicht Energiebesparing. De NBOV biedt op zijn site een stappenplan aan voor leden.

Energiebesparende maatregelen verplicht melden voor 1 juli 2019

Als een bakkerij jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt, geldt de meldingsplicht van energiebesparende maatregelen, bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Doel van deze Informatieplicht Energiebesparing is dat mkb-bedrijven bewuster omgaan met energie en bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Zuinige bedrijfsvoering

Veel van die energiebesparende maatregelen zouden zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het betekent een investering in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

De NBOV heeft voor het MKB een stappenplan gemaakt waarmee leden de maatregelenlijst gemakkelijker kunt invullen. De ondernemersvereniging wijst erop dat het invullen van de lijst bij RVO via het eLoket, vraagt om een eHerkenning (een soort digidcode). Aanvragen daarvan kost circa een week.

Ondernemers die al eens een subsidieaanvraag praktijkleren hebben ingediend, beschikken al over een eHerkenning.

Grootbedrijf

Ook voor het grootbedrijf in de bakkerij geldt deze meldingsplicht. De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is eveneens alert op de energietransitie naar een sterk CO²-gereduceerde situatie in 2030.

Reageer op dit artikel