nieuws

Genootschap voor de Bakkerij bestaat tachtig jaar

Nieuws 221

Het Genootschap voor de Bakkerij bestaat tachtig jaar. De vereniging, aanvankelijk opgericht door een aantal hoge heren in de sector, heeft zichzelf in de afgelopen jaren getransformeerd richting een modern netwerk voor de gehele bakkerijbranche, waarin het collectief én de individuele leden centraal staan.

Genootschap voor de Bakkerij bestaat tachtig jaar

Voorzitter Geale de Haan is trots op de vereniging die het Genootschap tegenwoordig is. ‘De ballotagecommissie is afgeschaft, we hebben binnen het Genootschap diverse commissies opgericht die ieder hun eigen verantwoordelijkheden nemen en er is contact gelegd met de jonge professionals van Bakery Nexus‘, aldus De Haan. ‘We hebben bovendien vorig jaar een nieuwe website gelanceerd, waarmee we helemaal up-to-date zijn.’

Ambitie in Ondernemen

Het door het Genootschap geïnitieerde traject Ambitie in Ondernemen noemt hij bovendien een ‘kroon op de afgelopen jaren’. ‘Dit traject is een prachtig voorbeeld van wat we als Genootschap kunnen bereiken: door vanuit allerlei achtergronden onze kennis, ervaring en netwerken te bundelen, zijn we in staat gebleken een professioneel programma op te tuigen waarmee we voor individuele bakkerondernemers echt een verschil maken. Met behulp van de Universiteit van Antwerpen en de Jheronimus Academy of Data Science bekijken diverse leden hoe hun eigen persoonlijkheid een stempel drukt op hun bedrijfsvoering, om zo tot een sterker, beter renderend en vooral ook leuker bedrijf te komen. Leden die zijn geholpen door het programma, fungeren in de toekomst als coach voor andere ondernemers. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect, waarvan uiteindelijk de gehele sector profiteert. Precies wat we binnen het Genootschap willen bewerkstelligen.’

Op naar de honderd!

Het bestuur van het Genootschap zou het huidige ledenaantal van rond de vijfenzeventig graag met enkele tientallen zien doorgroeien. Vooral praktiserende bakkers zijn van harte welkom. De Haan: ‘Wij gaan in alle opzichten óp naar de honderd!’

 

Reageer op dit artikel