nieuws

Flip van Straaten vertrekt bij het NBC

Nieuws 1527

Flip van Straaten vertrekt als statutair directeur van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor eigen activiteiten. De Raad van Commissarissen zegt in een persbericht dit besluit te betreuren, maar heeft zijn ontslagaanvraag geaccepteerd.

Flip van Straaten vertrekt bij het NBC
Flip van Straaten, directeur NBC.

De Ondernemingsraad en het voltallige personeel van NBC zijn dinsdag 19 februari geïnformeerd. Op korte termijn wordt gestart met de wervingsprocedure, om zorg te dragen voor een goede en bekwame opvolging.

Veel veranderd binnen NBC

Een van de dossiers waar Van Straaten zich mee bezighield, is de vorming van een sectorhuis. ‘Ik had het mooi gevonden afscheid te nemen als dit project zou zijn afgerond, maar dat is nog niet gelukt. Ik kan terugkijken op een mooie tijd bij NBC, waar met het gemotiveerde team veel is veranderd. Ik laat een gezond bedrijf na, met nieuwe diensten en een volle activiteiten agenda voor meerdere markten en landen. Nu is het een goed moment om te stoppen.’

Ik laat een gezond bedrijf na. Het is een goed moment om te stoppen

Van Straaten (62) heeft zijn zegeningen geteld en wil nog graag iets nieuws ondernemen. ‘Ik ben nu nog gezond en ik heb ook een druk prive-leven. Misschien ga ik nog wel iets nieuws opzetten. Nu ik mij nog fit en energiek voel, is dit daarvoor het juiste moment.’

Erkentelijk

De definitieve datum van uitdiensttreding is nog niet bepaald. Die is ook afhankelijk van de datum indiensttreding van de nieuwe NBC-directeur. De Raad van Commissarissen is Van Straaten zeer erkentelijk voor deze flexibele opstelling. Op het moment dat de datum van uitdiensttreding bekend is, wordt ook gecommuniceerd waar en op welke wijze afscheid wordt genomen van de directeur.

In dienst sinds 2010

Van Straaten trad op 23 juni 2010 in dienst als directeur van het NBC. Hij volgde destijds Dees De Smet op. Van Straaten was toen al projectmatig verbonden met het NBC. Van Straaten kwam van Meneba, waar hij algemeen directeur was.

Reageer op dit artikel