nieuws

Cao Bakkersbedrijf gemoderniseerd – inhoud blijft gelijk

Nieuws 874

De tekst van de Cao Bakkersbedrijf is onlangs vereenvoudigd en leesbaarder gemaakt. De inhoud is niet veranderd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemoderniseerde cao – die loopt tot en met 31 maart 2019 – inmiddels verbindend verklaard.

Cao Bakkersbedrijf gemoderniseerd – inhoud blijft gelijk
Foto: archief Bakkerswereld

De tekst van de Cao Bakkersbedrijf was toe aan modernisering. Deze tussentijdse wijziging binnen de cao-looptijd is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 19 oktober 2018. Om die reden is de cao-tekst opnieuw gepubliceerd is. De huidige cao loopt van  01-10-2016 tot en met 31-03-2019, daarin komt geen verandering.

Digitaal cao-bladerboekje

Er komt geen fysiek cao-boekje maar een digitaal cao-(blader)boekje dat onder meer via de website van het Sociaal Fonds beschikbaar komt. Aangezien dit digitale cao-boekje nog niet gereed is, zijn pdf-documenten op de website gezet:

Zowel georganiseerde werkgevers (en hun werknemers) als ongeorganiseerde werkgevers (en hun werknemers), die in hun arbeidsovereenkomst de Cao Bakkersbedrijf van toepassing hebben verklaard, kunnen kennisnemen van de nieuwe cao-tekst.

Uitleg aan GO Bakkersbedrijf

Aan het Georganiseerd Overleg (GO) Bakkersbedrijf is de modernisering als volgt uitgelegd:

  • Op weg naar een leesbare en begrijpelijke cao:
  • Logische opbouw cao en ordening van onderwerpen
  • Wetteksten nemen we niet over, tenzij meerwaarde om wel te vermelden (bijv. ter voorkoming van vragen)
  • Teksten korter, leesbaarder, eenvoudiger, begrijpelijker en overzichtelijker (meer werken met tabellen)
  • Waar dit een verbetering is, combineren we artikelen
  • Bijlagen apart en niet in de gepubliceerde cao-tekst (wel in de juridische tekst)

Deze nieuwe tekst, die ook bindend is voor ongeorganiseerde werkgevers, is te raadplegen via de site van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Aan de cao zijn ook transponeringstabellen bijgevoegd, zodat vanuit de oude artikelen de nieuwe makkelijk te vinden zijn.

Reageer op dit artikel