nieuws

‘Produceren in de korte keten’ van start in Regio Foodvalley

Nieuws 330

De Regio Foodvalley begint masterclasses voor boeren die duurzaam geproduceerde producten zelf in de directe omgeving willen verkopen. Met deze korte voedselketen spelen de deelnemende gemeenten in op de groeiende behoefte van de consument aan duurzaam en gezond voedsel met een bekende herkomst.

‘Produceren in de korte keten’ van start in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley biedt vele mooie kwaliteitsproducten: van kaas en eieren tot rundvlees en brood, laat het platform weten. Steeds meer boeren willen voor een goede prijs duurzaam produceren, en gaan hun producten in de directe omgeving verkopen. Om dat voor elkaar te krijgen, stappen dertien van deze boeren in een reeks masterclasses met als titel: ‘Produceren in de korte keten’. In de trainingen leren de deelnemers hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Aangeboden door regiogemeenten

De masterclass wordt aangeboden door de regiogemeenten Ede en Barneveld, LTO Gelderse Vallei, WUR en Coöperatie Boerenhart en wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Didi Dorrestijn, wethouder food gemeente Barneveld: ‘Korte voedselketens hebben veel voordelen. Consumenten weten precies waar hun eten vandaan komt en kunnen makkelijker kiezen voor voedsel van hoge kwaliteit, met een bekende herkomst. Boeren krijgen een eerlijke prijs en kunnen hun productie beter afstemmen op de behoefte van de consument.’

Met kennis van Wageningen UR

Leon Meijer, wethouder food gemeente Ede: ‘We maken gebruik van de kennis van de Wageningen Universiteit om onze lokale boeren te ondersteunen. Daarmee zetten we de kracht van de Regio Foodvalley in, niet alleen voor onze agrariërs, maar ook voor onze inwoners. Samen werken we zo aan toekomstbestendige boerenbedrijven. Met de masterclass werken we aan het bereiken van de doelen die zijn vastgelegd in de regionale voedselvisie en het Manifest van Salentein.’

Inhoud masterclass

Bij de masterclass Korte Ketens krijgen regionale boerenbedrijven begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. Jan-Willem van de Schans (Wageningen UR): ‘Veel boeren verkopen al producten direct aan de lokale consument. Met de masterclass brengen we dit nog een stap verder. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden.’

Deelname Valleivarken

Deelnemer Gerald Deetman van Valleivarken legt uit waarom hij meedoet. ‘De hele keten van varkenshouder tot consument gaat samenwerken aan het ontwikkelen en in stand houden van een optimale varkenshouderij en een optimaal stukje vlees. Dit willen we graag verder door ontwikkelen door kennis met elkaar te delen en de zwakke punten aan het licht brengen en te verbeteren.’

Aan de slag met eigen verhaal

De begeleiding in de masterclass sluit naadloos aan op de uitdagingen die de individuele ondernemers op dat moment hebben. ‘De deelnemende boeren zijn pro-actief bezig met hun toekomst en de sector’, aldus Gina van Elten van LTO Gelderse Vallei. ‘Ze gaan aan de slag met hun eigen verhaal en ontdekken hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Daarbij krijgen ze direct feedback en tips van experts en van elkaar. Ze horen wat anderen doen, stimuleren elkaar en breiden hun netwerk binnen de regio uit.’

Reageer op dit artikel