nieuws

Onderzoek naar investeringen in ontwikkeling van bakkerijmedewerkers

Nieuws 848

Medewerkers zijn van groot belang voor een bakkerij. Zij moeten niet alleen bekwame vakmensen zijn en een goede service verlenen, maar ook goed kunnen inspelen op trends. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en digitalisering. Wat doen ondernemers en medewerkers eigenlijk om op de hoogte te blijven? Investeren zij juist wel of niet in kennis?

Onderzoek naar investeringen in ontwikkeling van bakkerijmedewerkers
Foto: Shutterstock

Daar zijn de ‘sociale partners van de bakkerijsector’ erg benieuwd naar. Daarom zijn zij in samenwerking met de training aanbieders de Nationale Bakkerij Academie (NBA) en het Bakery Institute, gestart met het onderzoek Investeren in leren, waar alle Nederlandse bakkerijondernemers- en medewerkers uit de ambachtelijke en industriële bakkerij aan mee mogen doen.

NBA en BI deden hiertoe half april, tijdens de NBOV-ledenvergadering in Vianen, al vooronderzoek, dat nu is uitgewerkt in deze enquête.

Carla Zwierstra, directeur van de NBA: ‘Voor nu en in de toekomst is het voor bakkerijen belangrijk om gekwalificeerde en kundige medewerkers in dienst te hebben. Medewerkers die tevens op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen en daarop in kunnen spelen.’

Tekort aan goed personeel

Bakkersbedrijven hebben op dit moment moeite met het vinden van goed personeel. Zwierstra: ‘Dat wordt een steeds groter probleem. We weten dat veel ondernemers het belangrijk vinden om te investeren in de kennis van medewerkers. Maar een groot deel doet dit niet. Wij willen graag weten wat de belemmeringen zijn. Is dat omdat het te veel geld kost? Of te veel tijd? Of omdat onbekend is in welke kennis geïnvesteerd kan worden?’

Het kan ook zijn dat het onduidelijk is welke opleidingsmogelijkheden er zijn, geeft Zwierstra aan. ‘Het hoeft bij ontwikkeling niet altijd te gaan om het volgen van een opleiding, training of workshop. Je kunt ook denken aan interne workshops gegeven door collega’s, een wekelijkse teamevaluatie waarin learnings worden gedeeld of 1-op-1 coaching door een ervaren collega. Er zijn meerdere manieren mogelijk om te investeren in kennis.’

Tamara Hoogerwaard, directeur van Bakery Institute in Zaandam: ‘In de bakkerijbranche is een leven lang leren een tamelijk nieuw gedachtegoed. Er wordt mij vaak gevraagd of het initiatief van het volgen van een cursus bij een medewerker of werkgever moet liggen. Gelukkig merken we op school dat zij steeds meer samen de koers van het bedrijf bepalen, evenals de leerwensen die daarbij horen. Want zeg nu zelf: je ligt toch ook niet op je gemak in de stoel van een tandarts die zich in al die jaren niet verder heeft geschoold?’

Landelijke campagne

De sociale partners van de bakkerijsector vragen alle ondernemers en medewerkers in zowel de ambachtelijke als de industriële bakkerij om een online enquête in te vullen. Zwierstra: ‘Met de resultaten van dit onderzoek hopen we inzicht te krijgen in waarom bakkerijen wel of niet investeren in kennis. De antwoorden vormen de basis voor een landelijke campagne. We willen namelijk dat zowel ondernemers als medewerkers zich bewust worden van het belang, het nut én de mogelijkheden van ontwikkeling. We hopen dat ondernemers de ontwikkeling van medewerkers uiteindelijk zullen zien als een belangrijke investering en niet als een kostenpost.’

Online enquête

De online enquête kan door ondernemers ingevuld worden op https://v4vragenlijst.directresearch.nl/bakkerijonderzoek-ondernemers en door medewerkers op https://v4vragenlijst.directresearch.nl/bakkerijonderzoek-medewerkers

Zwierstra: ‘We hopen dat zoveel mogelijk mensen de enquête willen invullen. Op die manier kunnen we met elkaar zorgen voor meer ontwikkelingskansen en meer gekwalificeerd personeel in de bakkerijbranche.’

(beeld hieronder aanklikken voor scherpe QR-code)

Reageer op dit artikel