nieuws

Wet verbetering poortwachter frustreert bakkers

Nieuws 458

De Wet verbetering poortwachter frustreert bakkers. Dat laat de NBOV weten naar aanleiding van een rondetafelsessie over dit onderwerp, begin september.

Wet verbetering poortwachter frustreert bakkers
De Wet poortwachter is voor werkgevers nogal eens een bron van frustratie. Foto: archief VMN

Bakkers ervaren de loondoorbetalingsverplichting in combinatie met de Wet verbetering poortwachter als een van de grootste knelpunten in de wet- en regelgeving, meldt de NBOV in haar digitale uitgave Bakkerszaken.  Maandag 3 september hield de vereniging een rondetafel-bijeenkomst voor de  leden over dit heikele onderwerp.

Elf bakkers en bakkersvrouwen spraken die middag met de beleidsadviseurs van de NBOV en Sira Consulting over de knelpunten die zij ervaren in wet- en regelgeving.

De loondoorbetalingsverplichting in combinatie met de Wet verbetering poortwachter levert ondernemers niet alleen ergernis, maar ook veel frustratie op. Vragen die werden opgeworpen, zijn: wat is de noodzaak van een compleet dossier bij een ongeneeslijk of terminaal zieke? En bij een ziekte waarbij de medewerker binnen een afgebakende tijd weer aan het werk is, zoals een gebroken been?

Te veel gericht op werkgever

Daarnaast liggen de risico’s en verplichtingen volgens hen nu te veel bij de werkgever, terwijl een werkgever vaak geen of beperkte invloed heeft op de ziekte en het herstel van een werknemer.

Naast de Wet verbetering poortwachter kwamen ook de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), de NVWA, lokaal parkeerbeleid en de Wet Werk en Zekerheid aan de orde.

Maatwerkaanpak 2.0 winkelambachten

Het rondetafelgesprek hoort bij de Maatwerkaanpak 2.0 winkelambachten. In dit project werkt de NBOV samen met de kappers, slagers, bloemisten en schoenherstellers. Ook in deze vier overige branches vindt een inventarisatie van knelpunten plaats, waardoor duidelijk wordt welke knelpunten breed ervaren worden.

Op 25 en 30 oktober 2018 gaan ondernemers, specialisten van de branches en ambtenaren van de betreffende ministeries samen aan de slag om oplossingsrichtingen voor de knelpunten te vinden.

Ondernemers die hieraan een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met Johan Weggeman van de NBOV.

Lees ook het dossier arbo op Bakkerswereld

Reageer op dit artikel