nieuws

Steeds vaker tekort aan personeel

Nieuws 673

Ondernemers hebben steeds vaker last van een personeelstekort. Een kwart van de ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten.

Steeds vaker tekort aan personeel
Het vraagstuk van het binnenhalen en behouden van medewerkers is een hot issue in de bakkerij. Foto: AMR

Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel. De arbeidsmarkt werd de afgelopen jaren steeds krapper. Begin 2016 gaf nog maar 4,6 procent van de bedrijven aan een tekort aan personeel te hebben, maar dat percentage is de afgelopen jaren hard opgelopen tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

Economisch vooruitzicht iets bijgesteld

Tegelijkertijd meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar iets minder hard groeit dan eerder werd voorspeld. Het CPB voorziet voor 2018 een groei van 2,8 procent en van 2,5 procent in 2019. In juni ging het planbureau nog uit van een groei van respectievelijk 2,9 en 2,7 procent.
‘Ook in economisch opzicht is het een mooie zomer, met aanhoudende groei en verder dalende werkloosheid. Maar het is niet alleen maar zonneschijn. Onzekerheden rond de Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië kunnen het beeld doen kantelen’, zegt CPB-directeur Laura van Geest [zie pdf].

Koopkracht groeit

De economische groei mag in 2019 dan een tandje lager uitvallen, de gemiddelde koopkracht van Nederlanders gaat juist fors vooruit, met 1,3 procent. Dit komt volgens het CPB vooral door de grote belastingherziening van het kabinet-Rutte III.
Zo stijgt volgend jaar weliswaar het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, maar tegelijk gaan onder meer de tarieven voor de inkomstenbelasting omlaag. Per saldo gaat hierdoor 93 procent van de huishoudens erop vooruit.

Reageer op dit artikel