nieuws

Droogte drijft tarweprijs wat op; kwaliteit is goed

Nieuws 863

Droogte drijft tarweprijs wat op; kwaliteit is goed
De tarweoogst is wat krapper in 2018; de korrel is mooi vol. Foto: archief Bakkerswereld

De prijs van baktarwe stijgt dit jaar licht als gevolg van de aanhoudende droogte in Noordwest-Europa. Dramatisch voor de bakkerij is dit niet. De kwaliteit is bovendien goed, voorspelt Agrifirm.

Tarwe, ook de baktarwe, zal dit oogstseizoen iets duurder zijn dan in eerdere jaren. Dat is voor de bakkerij niet onoverkomelijk en voor de akkerbouwers in Nederland juist gunstig. ‘Voor hen beginnen de prijzen weer ergens op te lijken’, ziet commercieel medewerker Arno Amperse van Agrifirm aan de cijfers.  ‘In voorgaande jaren was er voor graantelers geen droog brood te verdienen. Er komt meer balans.’

Algemeen beeld is goed

De iets lagere opbrengst zorgt voor reëlere prijzen en de kwaliteit van de tarwe lijkt prima uit te pakken. Amperse:  ‘Het grootste deel van de tarwe moet nog geoogst worden, dus we hebben het nog niet precies zeggen, maar het algemene beeld is goed. Het zijn mooie korrels, en de tarwe komt mooi droog binnen. Het valgetal is bij een vroege oogst vaak gunstig.’

De prijs per ton tarwe zal dit jaar in Europa uitkomen op €170 tot €180, voorspelt hij. In Nederland is een derde van het tarweareaal baktarwe. De spelthype is voorbij, ‘daar is nu een gezond beeld te zien’, aldus Amperse.

Een nieuwe hype is er gaande rondom brouwgerst. De handel daarin is zeer levendig, er zijn veel zorgen over de kwaliteit van brouwgerst, zegt Amperse. Gevolgen voor de productie van bierbrood zal dat niet hebben, verwacht hij.

Verenigde Staten

Voor de grote graangebieden in de Verenigde Staten zijn de omstandigheden voor baktarwe ronduit gunstig.  ‘Maar de VS maakt het verlies aan opbrengst wereldwijd niet goed’, zegt Amperse. ‘De wereldmarkt van graan is krapper, dus de prijzen gaan wat omhoog dit seizoen.’

Overigens zitten graantelers in Nederland vooral in delen waar nog wel beregend mag worden en de droogte minder heftig is – Zeeland, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Friesland. Ook zijn belangrijke graangebieden in Zuid-Europa minder droog dan in Noordwest-Europa het geval is. Dat houdt de opbrengst ook enigszins in balans.

Dramatisch voor andere gewassen

De aanhoudende droogte in Nederland en andere delen van Noordwest-Europa is overigens dramatisch voor de meeste andere gewassen op het land, benadrukt de woordvoerder van Agrifirm. ‘De gewassen verdorren en in sommige delen van het Nederland gelden beregeningsverboden zolang de droogte niet voorbij is. Voor akkerbouwers is de huidige situatie echt rampzalig.’

Reageer op dit artikel