nieuws

Vier kandidaten op voor Meestertitel Boulanger en Patissier

Nieuws 4922

Boulangers Daan Hesseling en Herald Vugs gaan op voor de Meestertitel Boulanger. De patissiers Hidde de Brabander en Chris Stienstra doen een gooi naar de Meestertitel Patissier. De meesterexamens vinden plaats van maandag 28 t/m woensdag 30 mei 2018 is het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen.

Vier kandidaten op voor Meestertitel Boulanger en Patissier
Onder andere Daan Hesseling gaat op voor het Meesterexamen Boulangerie

Alle kandidaten hebben een intensief voorbereidingstraject achter de rug dat in juli 2017 is gestart. In de eerste fase is gekeken of de kandidaten voldoen aan de criteria; 10 jaar aantoonbare werkervaring als boulanger of patissier, werkzaam in de ‘praktijk’ en persoonlijke ontwikkeling. Aansluitend kregen de kandidaten de opdracht een stuk te schrijven met daarin hun visie op boulangerie of patisserie en een beschrijving van de examenproducten. Dit stuk is gepresenteerd aan een theoriecommissie die heeft bepaald welke kandidaten doorgaan naar de praktijkexamens.

De praktijkexamens zijn verdeeld over drie dagen: één dag voorbereiden en twee examendagen. De deelnemers maken een showstuk, mysterybox-opdracht en een aantal verplichte en vrije keuzeproducten. Alle eindproducten worden aan het einde van de tweede examendag gepresenteerd. Hierbij moet ook de visie op het boulangerie- en patisserievak duidelijk naar voren komen.

Mark Plaating en Wilfred Haafs zijn de laatste Meesters van de Vereniging.

Deelnemers Meesterexamen Boulanger:

Deelnemers Meesterexamen Patissier:

Examencommissie

Zowel bij de boulangerie als de patisserie is een examencommissie aanwezig die de kandidaten beoordeelt. Philippe Lemaire, Frank Deldaele, Peter Bienefelt, Mark Plaating en Wietse Schiere (examensecretaris) nemen plaats in de boulangeriecommissie. Bij de patisserie zijn dit Franz Ziegler, Bart Ardijns, Rudolph van Veen en Peter de Wit (examensecretaris).

Patissier Jeroen Goossens wil internationaal erkende meestertitel

Patissier Jeroen Goossens wil internationaal erkende meestertitel

Erkende Meestertitel

Op dit moment kent Nederland de Meesters Robèrt van Beckhoven, Peter Bienefelt, Wilfred Haafs, Hiljo Hillebrand, Mark Plaating, Wietse Schiere en Rudolph van Veen. De titels Meester Boulanger en Meester Patissier en zijn door de bakkerijbranche erkend. Kandidaten die het Meesterexamen halen, worden automatisch lid van Vereniging de Meesters.

Inauguratie

Op woensdagavond vindt de inauguratie plaats waarbij bekend wordt gemaakt of en zo ja wie de nieuwe Meesters Boulanger of Patissier zijn.

Reageer op dit artikel