nieuws

Nederland verwerkt steeds meer duurzame cacao

Nieuws 2041

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacao-verwerkende bedrijven wordt ingekocht, is erkend duurzaam gecertificeerd. Het aandeel steeg van 21 procent in 2014 naar 30 procent in 2016.

Nederland verwerkt steeds meer duurzame cacao
Foto: Jan Willem Schouten

Dat Nederland steeds meer duurzame cacao verwerkt, blijkt uit een enquête naar het verbruik van duurzaam gecertificeerde cacao door cacaoverwerkende bedrijven in Nederland. Dit heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgevoerd.

In 2016 werden in Nederland 600 miljoen kilo cacaobonen en 100 miljoen kilo cacaoproducten voor verwerking ingekocht. Nederland is een belangrijke importeur van cacaobonen, een vijfde van de cacaobonen die op de wereldmarkt komen, wordt door Nederland geïmporteerd.

Verwerking door bakkerijen

De geïmporteerde cacaobonen worden door enkele grote bedrijven tot halfproducten als cacaomassa, -boter en -poeder verwerkt. Het grootste deel van deze halfproducten wordt geëxporteerd.

Het overige deel wordt door chocoladeproducenten, bakkerijen en andere voedingsmiddelenproducenten tot eindproducten verwerkt, waarvan ook een deel bestemd is voor de export.

Enquête onder cacaoverwerkende bedrijven

Om meer inzicht te krijgen in de keuze van Nederlandse bedrijven voor duurzame cacao heeft het CBS eind 2016/begin 2017 een enquête gehouden onder cacaoverwerkende bedrijven in Nederland. De deelnemende bedrijven verwerken naar schatting 85 tot 95 procent van de totale hoeveelheid cacaobonen en 45 tot 55 procent van de totale hoeveelheid cacaomassa, -boter en –poeder in Nederland. Ongeveer 60 procent van alle eindproducten die in de supermarkt te vinden zijn, komt van bedrijven die aan de enquête deelnamen. De deelnemende bedrijven zorgen daarmee voor een goed beeld van de inkoop en het verbruik van (duurzame) cacao.

Van de bedrijven die aan de enquête deelnamen gaf 8 op de 10 aan cacao met een duurzaamheidskeurmerk  in te kopen, daarvan ging het bij 60 procent om cacao met een erkend duurzaamheidskeurmerk.

Vooral grotere bedrijven kopen erkend duurzame cacao in

Het aandeel ingekochte cacao dat erkend duurzaam is gecertificeerd verschilt sterk per bedrijfstak. Bij de bedrijven die cacaobonen verwerken tot de halfproducten zoals cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder was dat in

Cacaoproductieketen *cbs

2016 bijna 30 procent, bij de chocoladeproducenten en bij bakkerijen ongeveer 45 procent. Het zijn vooral de grotere bedrijven die erkend duurzame cacao inkopen.

Van de bedrijven in Nederland die cacao verwerken tot levensmiddelen gaf 27 procent aan dat ze in 2016 uitsluitend erkend duurzaam gecertificeerde cacao inkochten.

Duurzame cacao relatief vaak in supermarkt

Van levensmiddelen is onderzocht via welke kanalen die bij de consument terechtkomen. Van alle cacao die in 2016 in levensmiddelen werd verwerkt door de onderzochte bedrijven is 70 procent geëxporteerd, een kwart kwam in een Nederlandse supermarkt terecht. De cacao in de levensmiddelen voor supermarkten bestond in 2016 voor 86 procent uit duurzame cacao, vrijwel volledig erkend duurzaam.

 

Reageer op dit artikel