nieuws

Vijfde ondernemers verwacht toename personeel

Nieuws

Ondernemers in Nederland willen weer mensen aannemen. Per saldo gaat ruim een op de vijf bedrijven ervan uit dit kwartaal uiteindelijk meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onder meer de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Vijfde ondernemers verwacht toename personeel
Foto Foto Hissink

Sinds de start van de meting in 2008 waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Een vijfde van de ondernemers spreekt inmiddels ook van een tekort aan arbeidskrachten, waardoor de bedrijfsactiviteiten worden gehinderd. Ook dat is de afgelopen tien jaar niet meer voorgekomen.

Tekort personeel in de zakelijke dienstverlening het grootst

Het aandeel bedrijven dat daadwerkelijk denkt meer personeel aan te trekken komt uit op meer dan een kwart. Vooral in de bouw is de roep om extra krachten groot. Het tekort aan personeel is evenwel het grootst in de zakelijke dienstverlening.

Slechts een op de twintig ondernemers houdt nog rekening met een krimp van het personeelsbestand. In deze cijfers zijn financiële instellingen niet meegenomen.

Hoog ondernemersvertrouwen

Er wordt ook nog een aparte graadmeter bijgehouden over het vertrouwen van ondernemers. Dat was aan het begin van het tweede kwartaal goed voor een score van 14,2. Dat is wel bijna vier punten lager dan een kwartaal eerder. In de eerste maanden van het jaar bereikte het ondernemersvertrouwen nog de hoogste waarde sinds 2008.

Meldpunt bureaucratie voor ondernemers

Meldpunt bureaucratie voor ondernemers

Nog steeds ligt het vertrouwen in de meeste branches op een hoog niveau, zeggen de onderzoekers. Alleen in de delfstoffenwinning, de branche waar de gaswinning in Groningen onder valt, is de stemming van ondernemers momenteel behoorlijk negatief. Verder is het vertrouwen van winkeliers de laatste maanden teruggelopen. In de detailhandel leven bij sommige ondernemers zorgen over hun omzet.

Reageer op dit artikel