nieuws

NBC voert tiende landelijke zoutmonitoring uit

Nieuws

NBC voert tiende landelijke zoutmonitoring uit
Foto: Hans Prinsen

In opdracht van de NVB gaat NBC de tiende landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Naast grootbrood zal dit jaar ook een groot deel kleinbrood meegenomen worden in de zoutmonitoring.

Door toename van de NVB-leden zien we meer verscheidenheid in het broodassortiment, meldt de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) op haar website. Vanaf oktober 2018 vallen bovendien meerdere dagelijks gegeten broodsoorten onder de zoutnorm zoals geformuleerd in het Warenwetbesluit. Het gaat dan om breekbrood, pita’s, focaccia’s, stokbrood et cetera.

Bemonstering bij ambacht, industrie en retail

De broden worden bemonsterd bij industriële bakkerijen, retailbedrijven en ambachtelijke bakkers. NBC inventariseert momenteel het kleinbrood segment bij industriële bakkerijen. De bemonstering van het kleinbrood zal binnenkort starten. Voor grootbrood zal de bemonstering in juli en augustus plaatsvinden. NBC neemt contact op met de betreffende bakkerijen.

Het project wordt begin november opgeleverd. De resultaten uit de steekproef 2018 worden besproken met NVB-leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar.

Reageer op dit artikel