nieuws

Herstel pensioenfondsen komt tot stilstand

Nieuws

Herstel pensioenfondsen komt tot stilstand
Foto: Joris Telders

De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiële markten. Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro’s aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.

Boosdoener is vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het rentebeleid van centrale banken. De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor extra onrust toen hij importheffingen aankondigde en een handelsoorlog leek te ontketenen.

Kentering in dekkingsgraad

‘Na vijf kwartalen met stijgende dekkingsgraden treedt er voor het eerst een kentering op’, constateert voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. De graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan al zijn verplichtingen kan voldoen, zakte bij ABP van ruim 104 procent eind vorig jaar naar 103 procent.

Lees ook: Vitaliteitsregeling: Extra vrije dag op je 61e

Boodschap blijft hetzelfde

Daarmee blijft de boodschap aan deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds ongewijzigd. ‘We verwachten de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie. De kans op verlaging van de pensioenen is voor de korte termijn heel klein, maar blijft voor de middellange termijn aanwezig.’

Bron: ANP

Reageer op dit artikel