nieuws

Volgende stap naar sectorhuis brood en banket is gezet

Nieuws 1841

Volgende stap naar sectorhuis brood en banket is gezet
Het Sectorhuis is van de baan.

De komst van een sectorhuis voor de bakkerijbranche is een stap dichterbij gekomen. Brancheorganisaties NBOV, NVB en Nebafa hebben samen met het NBC aan de tekentafel gezeten in het streven naar samenwerking in een Brood- en Bankethuis. Nu de eerste stappen op weg naar samenwerking zijn gezet, is het zaak dat consensus wordt bereikt over de financiering, huisvestiging en bemensing.

De afgelopen maanden is met een aantal werkgroepen onder begeleiding van de Argumentenfabriek aan de contouren gewerkt voor het nieuwe sectorhuis voor de bakkerijbranche, waarbij is uitgesproken dat het Brood- en Bankethuis de overkoepelende belangen van de sector in de buitenwereld behartigt.

De Argumentenfabriek heeft de organisaties vanaf november 2017 begeleid in het denkproces tot samenwerking. In acht bijeenkomsten hebben deskundigen uit zowel de bakkerijsector als daarbuiten samen nagedacht over het vormgeven van een Brood- en Bankethuis.

Ingrediënten Brood- en Bankethuis

De denktank heeft het plan in drie denkstappen geanalyseerd, de koers bepaald en het voornemen geconcretiseerd. Daarbij is de huidige situatie in kaart gebracht, is geïnventariseerd uit welke ‘ingrediënten’ een Brood- en Bankethuis kan bestaan en is de volgende missie geformuleerd: Het huis versterkt het imago van brood en banket en spreekt met één stem namens de sector.

Uitgangspunt van de samenwerking is het naar buiten toe spreken met één stem op de gemeenschappelijke  belangen. De initiatiefnemers vinden dat het tij moet worden gekeerd en dat het nu echt tijd is dat het imago van brood en banket wordt verbeterd. Daarnaast moet in het sectorhuis worden samengewerkt op het gebied van kennis en innovatie, gezondheid, transparantie en arbeid.

Collectieve belangen behartigen

Vanuit het huis moeten de collectieve belangen worden behartigd. Zo is het Brood- en Bankethuis de gesprekspartner van de (Europese) overheid en speelt het een coördinerende en uitvoerende rol bij calamiteiten en crises. De sectorbrede activiteiten moeten worden betaald door alle bedrijven in de sector, waarbij het huis zelf aanvullende financiering zoekt voor projecten. In ieder geval is de basisbekostiging onafhankelijk van subsidie.

Afzonderlijke belangen blijven

Idealiter biedt de nieuwe organisatie een fysieke plek aan de hele sector. Dat wil zeggen aan de eigen organisatie en andere aan de bakkerij gelieerde clubs. Het Brood- en Bankethuis levert diensten voor de sector als geheel. Uitgangspunt is tevens dat bestaande organisaties die in het sectorhuis gaan deelnemen zelfstandig blijven opereren, er blijven tenslotte ook afzonderlijke belangen.

Nu helder is dat de partijen willen samenwerken, ze weten op welke onderwerpen ze dat willen doen en hoe ze het een en ander op hoofdlijnen willen organiseren, kan het plan op details worden uitgewerkt, zodat daadwerkelijk kan worden begonnen met de implementatie. Het streven van de betrokken partijen is dat ze nog voor de zomer een gedetailleerde uitwerking presenteren.

 

Lees ook: Branche wil sectorhuis brood en banket

Lees ook: EU financiert campagne ‘Brood. Goed verhaal’

 

Reageer op dit artikel