nieuws

Pilot persoonlijk budget werknemers loopt tot 2019

Nieuws 841

Pilot persoonlijk budget werknemers loopt tot 2019
In het nieuwe cao-voorstel wordt uitgegaan van ruim 3 procent loonsverhoging.

Medewerkers in de brood- en banketbakkerij kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van een persoonlijk opleidingsbudget. Een fulltimer heeft recht op €200 voor ‘arbeidsmarktrelevante trainingen.’ De pilot is opgenomen in de cao en loopt voorlopig tot 2019.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft per 1 januari 2018 deze tijdelijke regeling in het leven roepen, waarmee werknemers een persoonlijk opleidingsvoucher van €200 per jaar per fulltime werknemer (parttime werknemer naar rato) kunnen inzetten voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen. Dat laat Paul Passchier, secretaris van Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf weten.

Stapelen kan niet

Stapelen van meerdere subsidies van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per opleiding/training is niet mogelijk. Deze regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2019. CAO-partijen evalueren de regeling in januari 2019 en besluiten aansluitend of de regeling wordt voortgezet, aangepast of afgeschaft. De tijdelijke regeling is opgenomen in Bijlage D van deze CAO.

Werknemers kunnen zich hiervoor aanmelden via een voucher die online te vinden is bij het sociaal fonds.

De voucher

In de voucher staat de volgende tekst:

‘Een leven lang leren loont! Deze voucher maakt een eerste stap of een vervolgstap hiervoor eenvoudiger. Je ontvangt een vergoeding van € 200 (bij fulltime dienstverband, bij parttimers een evenredig gedeelte hiervan) als bijdrage in de kosten van een door jou te kiezen opleiding, training of cursus.

Voor wie?

Alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf volgens de CAO Bakkersbedrijf.

Van wie?

De voucher is een initiatief van werknemersvereniging CNV Vakmensen en de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen) en NBOV (ambachtelijke bakkerijen).
De afspraken hierover liggen vast in de cao bakkersbedrijf (art. 4.10).

Hoe deze voucher gebruiken?

De voucher kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor je kan groeien in je (toekomstig) werk binnen of buiten de (banket)bakkerij. Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bepaalt daarom na ontvangst van het aanvraagformulier of de opleiding, training of cursus inderdaad hiervoor een toegevoegde waarde heeft.

Hoe deze voucher aanvragen?

Het digitale aanvraagformulier voor de opleidingsvoucher is te vinden op de website www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Overige voorwaarden en bijzonderheden

– 1 voucher per opleiding/training of cursus per werknemer.
– Aanvang opleiding/training in kalenderjaar 2018.
– De kosten van trainingen van de Nationale Bakkerij Academie (NBA) worden met de voucher vergoed tot 45% van de kosten plus btw. De waarde van de voucher kan dan mogelijk hoger zijn dan €200.
– De voucher geldt niet, naast of bovenop gesubsidieerde opleidingen, trainingen of cursussen.
– Na bevestiging van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) vermeldt je werkgever de persoonlijke opleidingsvoucher als een gerichte vrijstelling in de salarisadministratie.
– Het SFB stelt vast dat opleiding/training is gevolgd (bewijs van deelname).
– Uitbetaling vindt plaats na aanleveren van de factuur/het bewijs van deelname en een verklaring dat je in dienst bent van je werkgever (declaratieformulier per email). Wanneer dit niet binnen 6 maanden na afronding opleiding/training gebeurt, vervalt het recht op een vouchervergoeding.
– Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld (anders dan voor controlewerkzaamheden van accountant en Belastingdienst). Persoonsgegevens worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de regeling persoonlijke opleidingsvoucher, tenzij werknemer hiervoor uitdrukkelijk (per email) toestemming verleent.
– In januari 2019 wordt besloten of deze regeling wordt voortgezet, aangepast of afgeschaft.

Lees ook: cao algemeen verbindend verklaard

 

Reageer op dit artikel