nieuws

‘ Volkorenbrood is gezonder dan witbrood’

Nieuws 1520

Volkorenbrood is gezonder dan witbrood en scoort zelfs beter dan groenten en fruit. Dat zegt emeritus professor Fred Brouns van Maastricht University in reactie op de publicatie ‘Modernist Bread’ van technoloog en zelfbenoemd voedingswetenschapper Nathan Myhrvold.

‘ Volkorenbrood is gezonder dan witbrood’

‘Volkorenbrood is niet beter dan witbrood’ stelt Nathan Myhrvold in ‘Modernist Bread’. Deze stelling is voor NRC reden geweest tot een feiten-check: klopt het wat Myhrvold schrijft? NRC schrijft: ‘Nathans werkelijke achtergrond is information technology en de vraag:  ‘wat weet hij nou echt van voeding en brood’ is gerechtvaardigd. Dit was voor NRC reden tot fact-check met als eindconclusie: we beoordelen deze stelling als onwaar.’

Fred Brouns haakt hierop in met een publicatie op onder meer zijn Linked-inn-pagina en op de site van NBC in Wageningen. Hij weerlegt de weging van Myhrvold met eigen onderzoek.

Brouns: ‘Ondanks deze duidelijke conclusie zijn er in het NRC fact-check artikel toch een paar vermeldingen die bij de lezer vraagtekens kunnen oproepen. Zo wordt Ir Postma-Smeets. van het voedingscentrum als volgt geciteerd: ‘Myhrvold merkt terecht op dat de verschillen tussen wit brood en volkorenbrood niet zo groot zijn als soms wordt gedacht.’

Lees ook: Wetenschappelijke wereld roept op meer volkoren te eten

Verschillen juist zeer groot

Hieruit zou men volgens Brouns kunnen opmaken dat er dus toch weinig verschillen zijn tussen wit en volkoren. Deze stelling vraagt dan ook om nuancering. ‘Kijk je naar het gehalte in eiwit en zetmeel dan is er inderdaad weinig verschil. Maar kijk je naar het gehalte in andere nutriënten dan zijn de verschillen ZEER groot. Witbrood bevat geen kiemen die vol zitten met onverzadigde vetzuren, vet oplosbare vitaminen en plantensterolen.’

Brouns vervolgt: ‘Er zit ook geen zemel in, een uitstekende bron van voedingsvezel met daarin ‘gebonden’ de overgrote hoeveelheid aan vitaminen, mineralen en spoorelementen uit het graan. Het is nu juist het geheel van vezel, de daaraan gekoppelde voedingsstoffen en de gezamenlijke actie daarvan in ons lichaam die gunstige effecten blijken te hebben op onze gezondheid, zoals een aanzienlijke vermindering op risico’s voor type 2 diabetes, hart en vaatziekten en darmziekte.

Bovendien blijken volkoren-eters een betere lichaamsgewicht handhaving te hebben, stelt de onderzoeker. ‘Als je zemel en kiem verwijderd blijft er niet veel meer over dan zetmeel en eiwit. De bovenvermelde effecten worden dan ook NIET worden waargenomen bij het eten van wit brood.’

Zie onderstaande illustraties (bron: MU):

Wie is Myhrvold?

Myhrvold, voormalig hoofd technologie bij Microsoft en inmiddels zelfbenoemd voedingswetenschapper, heeft voor zijn nieuwe boek vijftig jaar aan onderzoek over brood doorgelicht en een eindeloze hoeveelheid recepten getest. Resultaat: vijf dikke delen vol recepten en weetjes over brood, waarin ook allerlei ‘mythes’ worden ontrafeld.

Een van die mythes is dat volkorenbrood gezonder is dan de witte variant. Dat is niet zo, zegt Myhrvold. Reden: volkorenbrood bevat weliswaar meer voedingsstoffen dan witbrood, maar dat zijn vooral voedingsstoffen waaraan mensen doorgaans geen gebrek hebben. Bovendien zitten in volkorenbrood ook meer zogeheten antinutriënten: stoffen die het opnemen van voedingsstoffen tegengaan. Alles bij elkaar zijn de voordelen van volkorenbrood tegenover witbrood te verwaarlozen.

Onderzoek Whole grain

Een paar weken geleden verscheen de publicatie Whole grain (november 2017) van door het door de Europese Commissie ingestelde ‘Health Promotion and Disease prevention- Knowledge gateway’. Daarin wordt het volgende gesteld: ‘Volle granen/ volkoren wordt beschouwd als belangrijk bestanddeel van een gezond voedingspatroon. Consumptie van volkoren hangt samen met een vermindering van het risico op de ontwikkeling van verschillende chronische ziekten’.

Tevens worden gewenste acties op politiek niveau vermeld die moeten leiden tot het consumeren van meer volkoren en minder witbrood zoals blijkt uit de volgende vermelding: ‘Omdat volkoren deel uitmaakt van een gezond voedingspatroon, hebben wetenschappelijke verenigingen, instellingen en autoriteiten beleidsaanbevelingen gedaan die gericht zijn op het vergroten van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van volkoren levensmiddelen en uiteindelijk op het verhogen van de inname daarvan door de hele bevolking’.

Reageer op dit artikel