nieuws

NBOV strijdt verder voor eerlijke pintarieven

Nieuws 907

De NBOV stoort zich aan de concurrentie op het gebied van pintarieven. De branchevereniging gaat daarom in gesprek met de ACM. ‘De lobby voor een vast laag tarief voor de kleine bedragen wordt voortgezet, onder andere bij Kamerleden.’

NBOV strijdt verder voor eerlijke pintarieven
Foto: Archief Bakkerswereld

Branchevereniging NBOV begon in september een actie om aan te kunnen tonen dat de markt voor pintarieven oneerlijk is. Zij heeft haar leden gevraagd bij hun bank te informeren naar de opbouw van de pintarieven. De reacties die hierop zijn ontvangen, worden binnenkort aangeboden aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NBOV wil hiermee aantonen dat de huidige markt voor pinnen niet transparant is en vragen wat de ACM daarvan vindt.

‘Meerdere partijen bevestigen mondeling dat pintarieven van grote retailers onder de kostprijs liggen, omdat op andere bancaire producten voldoende rendement wordt gemaakt’, schrijft de branchevereniging in haar ledenblad BakkersZaken. ‘Wij zijn van mening dat er niet op deze wijze geconcurreerd zou moeten worden met een belangrijke pijler van ons financiële systeem’.

De NBOV blijft daarom actief op het gebied van de pintarieven. ‘Het probleem van pintransacties met kleine bedragen wordt herkend’, zegt Johan Weggeman van de NBOV. ‘De lobby voor een vast laag tarief voor de kleine bedragen wordt voortgezet, onder andere bij Kamerleden. De andere versbranches ondersteunen deze lobby.’

Maatwerkoplossingen zijn wenselijk

Uit de reacties van de leden bleek dat het grootste gedeelte (67 procent) bankiert bij de Rabobank. Rabobank heeft een nieuw product, Rabo Omnikassa 2.0, die verschillende betaaloplossingen biedt. Het product groeit mee met de ondernemer wanneer dat is gewenst. Eén van de NBOV-leden wist hiermee al circa €700 te besparen. Ook bleek dat NBOV-leden die zaken doen met ABN Amro geen maatwerkoplossing aangeboden krijgen, ondanks de afname van hoge volumes. Het advies van de NBOV is om dit aan te kaarten bij de bank en de ontevredenheid over te brengen.

Prijsverschil

Ambachtelijke bakkers betalen meer dan het dubbele voor pintransacties dan grote retailers. De hoge pintarieven zijn de NBOV al langer een doorn in het oog. Het grote prijsverschil is op geen enkele manier verklaarbaar. Regelmatig krijgt de ondernemersvereniging voor ambachtelijke bakkers vragen van leden over de hoogte van tarieven. Hiervoor heeft de NBOV bij herhaling maar tevergeefs aandacht gevraagd bij onder meer Detailhandel Nederland en de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.

‘Het elektronisch betalingsverkeer is een essentieel onderdeel van ons gehele betalingssysteem, dat moet echt eerlijker en transparanter. Dat is niet iets om mee te stunten, gelet op het prijsverschil lijkt het daar nu wel op’, aldus de NBOV.

Reageer op dit artikel