nieuws

Tekst nieuwe Cao Bakkersbedrijf gereed

Nieuws 3043

NBOV, NVB en CNV Vakmensen hebben onlangs overeenstemming bereikt over de nieuwe Cao Bakkersbedrijf. De tekst voor de cao is inmiddels gereed en wordt deze week aangemeld bij het Ministerie van SZW.

Tekst nieuwe Cao Bakkersbedrijf gereed
Foto: Hans Prinsen

De tekst voor de nieuwe Cao Bakkersbedrijf is gereed en is via de website van de NBOV in te zien. De cao wordt in week 47 aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee krijgt de arbeidsvoorwaardenovereenkomst de status van ‘cao’. Dat betekent dat de cao vanaf dan bindend is voor georganiseerde werkgevers (de leden van NBOV en NVB), hun werknemers (circa 64% van de bakkerijsector) en voor ongeorganiseerde werkgevers en hun werknemers wanneer in de individuele arbeidsovereenkomst de Cao Bakkersbedrijf van toepassing wordt verklaard.

Na aanmelding wordt een verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend bij het Ministerie van SZW. Deze procedure duurt ongeveer 8 weken (excl. periode voor bezwaarschriftenprocedure). Na een algemeen verbindend verklaring van de cao (publicatie Staatscourant) is de cao bindend voor alle werkgevers en werknemers in de bakkerijsector.

De belangrijkste afspraken op een rij:

 • Looptijd: 1 oktober 2016 t/m 31 maart 2019.
 • Structurele loonaanpassingen voor ambachtelijke bakkerijen:
 • 1,5% per 1/13 augustus 2017;
 • 1,25% per 1/17 juni 2018.
 • Eenmalige uitkering voor ambachtelijke bakkerijen per 1 juni 2017:
 • 1% van 12 x bruto maandloon respectievelijk 13 x 4 bruto wekenloon (werknemers met korter dienstverband dan 1 jaar voorafgaande aan 1 juni 2017 naar rato).
 • Structurele loonaanpassingen voor industriële bakkerijen:
 • 2% per 1/18 juni 2017;
 • 1,75% per 1/17 juni 2018.
 • Tijdelijke tijd-voor-tijd regeling (pilot 2018) nadat de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Per 1 januari 2018: eerste maand van arbeidsongeschiktheid: 90% loon. Vanaf 2e t/m 6e maand: 100%, vanaf 7e t/m 12e maand: 95%, vanaf 13e t/m 24e maand: 85%.
 • Per 1 januari 2018: inhouding max. 3 vakantiedagen bij 3 ziekmeldingen wordt afgeschaft.
 • Pilot (2018) met persoonlijk opleidingsvoucher van € 200,- per fulltime medewerker (parttimer naar rato) voor arbeidsmarktrelevante opleidingen en trainingen.
 • Overgangsregeling voor gratificatie langdurig dienstverband.
  Toeslag op Koningsdag voor functies in de functiegroep commercie komt per 1 januari 2018 te vervallen.
 • Extra toeslag op de avond voorafgaande aan feestdagen komt per 1 januari 2018 te vervallen behalve de avonden voorafgaande aan Kerst, Nieuwjaar en Pasen.
 • Werkgevers worden gefaciliteerd om de participatie van werknemers, die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, te bevorderen (Participatiewet).

FNV wees eindbod werkgevers af

De NBOV, NVB en werknemersorganisatie CNV Vakmensen bereikten op maandag 23 oktober overeenstemming over de nieuwe cao. De achterban van werknemersvereniging FNV heeft het eindbod afgewezen.

Reageer op dit artikel