nieuws

Eerste internationale congres Flows of Food in Amsterdam

Nieuws 863

Flows of Food is het eerste internationale congres met het thema Food Council in Nederland. Het vindt 7 december plaats in de Beurs van Berlage in de metropool-regio Amsterdam.

Eerste internationale congres Flows of Food in Amsterdam

Flows of Food brengt de voorlopers, doordenkers, change agents, dwarsliggers, dromers uit alle sectoren en ketens van het regionaal voedselsysteem bij elkaar, meldt organisator Food Council MRA.

Ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, opiniemakers, studenten en activisten verbonden door een gemeenschappelijk passie en belang, het beter benutten van de enorme kansen en mogelijkheden die het voedselsysteem op Metropolitane schaal biedt.

Rechtvaardig voedselsysteem

Amsterdam heeft nu ook een eigen voedselraad. De hoofdstad volgt daarmee steden als Toronto, New York, Londen en Milaan. Samen naar een duurzamer, gezonder en rechtvaardiger voedselsysteem. Dat is de insteek van activiteiten van de voedselraden wereldwijd.

Inspirator is Wayne Roberts

Tijdens het eerste internationaal congres ‘Flows of Food’ is de Canadese invloedrijke schrijver en inspirator Wayne Roberts. Roberts is de mede-oprichter en eerste directeur van de Toronto Food Policy Council. Hij draagt de boodschap uit dat voedselraden mensen uit verschillende geledingen van de samenleving bij elkaar brengen. Die zetten zich samen in voor de overgang naar een duurzamer, gezonder en rechtvaardiger voedselsysteem.

Wayne Roberts 

‘Het voedselsysteem moet ook doorzichtig worden, zodat we weten waar ons eten vandaan komt’, meldt organisator Food Council MRA uit Amsterdam.

Veranderen doe je nooit alleen

Metropolen zoals Toronto, New York City, London en Milaan hebben al een voedselraad, in het Engels ‘food (policy) council’. Zo’n raad zorgt voor een voedselagenda met een nadruk op duurzaam geproduceerd gezond en betaalbaar voedsel, liefst uit de regio.

In Nederland bestaan diverse van deze initiatieven, die bijvoorbeeld onder de noemers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), de circulaire economie, of duurzaam ondernemen bekend staan. 

Dat vraagt van alle deelnemers een inspanning om platgetreden paden te verlaten en over de eigen schutting heen te kijken. Mensen met een totaal ander perspectief kunnen, mits ze voor elkaars opvattingen open staan, het onvoorstelbare voorstelbaar maken. ‘Echt veranderen doe je nooit alleen.’

Negen miljard mensen

De centrale vraag die het vertrekpunt vormt, luidt: hoe zorgen we ervoor dat binnenkort een kleine negen miljard mensen aan gezonde voeding komen zonder het milieu verder aan te tasten? De sleutel voor een oplossing ligt volgens Wayne Roberts in metropolen. Daar doen zich de meest schrijnende problemen voor, maar daar is ook de meeste kennis, daadkracht, technologie en sociaal kapitaal geconcentreerd.

Potenties verbinden

De kunst is om de potenties van de stad en de regio slimmer met elkaar te verbinden. Volgens Roberts hebben vrijwel alle metropolitane vraagstukken direct of indirect met voedsel te maken. Dat geldt voor gezondheid, stedenbouw, infrastructuur, groen, werkgelegenheid maar ook voor toerisme en sociale ongelijkheid.

Doel van initiatiefnemers Nederland

Arnold van der Valk en Jeffrey Spangenberg hebben een jaar geleden het initiatief genomen om een netwerk voor voedsel in de metropoolregio Amsterdam op te richten. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door de voedselbeweging in Amerikaanse steden en vooral door Roberts en de bekroonde Toronto Food Policy Council.

De Food Council MRA is bedoeld om in dialoog tussen betrokken burgers, bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen een koers uit te stippelen en concrete samenwerkingsprojecten te entameren. Zodoende wordt het ideaal van een duurzaam, transparant en rechtvaardig voedselsysteem dichterbij gebracht.

Flows of Food is een jaarlijkse ontmoetingsdag die de regionale community bij elkaar brengt en successen, vragen en wensen zichtbaar maakt. Rond een zevental kernthema’s worden communities of practice gevormd met trekkers. Zij geven vorm en inhoud aan de toekomst van het regionale voedselsysteem.

Vervolg op 8 december in Almere

Om het regionale karakter te onderstrepen is er op 8 december een vervolg in Almere rond de inaugurele rede van een nieuwe lector Voedsel en Gezond Leven.

Reageer op dit artikel