nieuws

Hogere roomboterprijs doorberekenen?

Nieuws 2413

Hogere roomboterprijs doorberekenen?
't Boterhuys bracht tijdens de Beko Najaarsdagen de prijsstijging in beeld. Foto: Herbert Wiggerman

De prijzen van roomboter blijven stijgen. Met de huidige vaart die dat neemt, is het zaak strategisch te calculeren, ook op andere grondstoffen.

Een hogere roomboterprijs (en/of slagroom) die omgerekend leidt tot een € 0,25 hogere grondstofprijs per producteenheid, komt bij volledige opslag voor indirecte kosten neer op een prijsverhoging richting € 0,60. Een dergelijke verhoging acht Beko Advies niet raadzaam.

Niet de volledige opslag

Senior-adviseur Chiel van den Hout van Beko Advies: ‘Grote vraag is of je zo’n enorm grote prijsstijging volledig in de calculatie moet doorrekenen, met opslag voor indirecte kosten et cetera. Jaren terug hebben we dat met de prijs van meel en bloem gehad, een cent of 8 hogere grondstofkosten per brood. Die stijging is toen ook niet met volledige opslag doorgerekend.’

Zijn advies is zeker te calculeren en de verhoging van de roomboterprijs (en slagroom) in de verkoopprijs van betreffende producten door te rekenen. ‘Maar we raden met nadruk aan dat voor dergelijke producten niet met de gebruikelijke opslagmethode (>100%) maar beperkter (25%?) te doen. De opslag voor indirecte kosten zal in dergelijke uitzonderlijke gevallen dus moeten worden aangepast. De brutowinstmarge zal dan iets dalen maar dat moet u dan voor lief nemen.’

Roomboter blijven gebruiken!

Beko Advies raadt stellig af om de roomboter al dan niet geheel te vervangen. ‘Die concessie moet een echte speciaalzaak nooit doen. Van den Hout: ‘Mocht u andere kostenstijgingen voorzien – een voorschot op een eventuele nieuwe cao bijvoorbeeld, dan moet u dat zeker in uw calculatie meenemen. Dalen inkooprijzen fors, dan moet u na calculatie de prijzen opnieuw aanpassen.’

Spijs en rozijnen iets goedkoper

Overigens is het zo dat bij de najaarsproducten meer prijsmutaties te verrekenen zijn, zoals  amandelspijs, amandelschaafsel en rozijnen die lagere prijzen noteren dan een jaar geleden. Krenten en heelei hebben momenteel weer een iets hogere prijs.

Per saldo zal dat in calculaties leiden tot voor een aantal  producten iets hogere verkoopprijzen (tulband, koekjes, speculaasproducten, kransen en letters), stollen daarentegen vallen iets lager uit. Van den Hout: ‘Met eigen actuele gegevens calculeren is derhalve zeker nu een must.’

Reageer op dit artikel