nieuws

Nieuwe Cao Bakkersbedrijf – FNV haakt af

Nieuws 5054

Nieuwe Cao Bakkersbedrijf – FNV haakt af
Foto: archief Bakkerswereld

CNV Vakmensen, NBOV en NVB hebben op maandag 23 oktober overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019.

Gedurende de looptijd van de nieuwe Cao Bakkersbedrijf krijgen werknemers een loonsverbetering van 3,75%. De toekenning van verhogingen verschilt qua tijd voor de industriële en ambachtelijke bakkers.

Onderscheid tussen ambacht en industrie

In de bedrijfstak cao zal ook op andere punten een onderscheid worden gemaakt tussen industrie en ambacht. Zo zal bijvoorbeeld in 2018 de toeslag voor werken op Koningsdag in de ambachtelijke bedrijven verdwijnen.

Meer flexibiliteit

In de overeenkomst komt ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel budget voor de werknemer voor scholing. Om flexibeler te kunnen werken komt er de mogelijkheid om te experimenteren met een tijd voor tijd-regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.

Drie wachtdagen bij ziekte verdwijnen

De drie wachtdagen bij ziekte worden vervangen door het betalen van 90% loon tijdens de eerste dagen. De extra vrije dag, die bij de introductie van wachtdagen werd ingesteld, blijft behouden voor werknemers.

Tenslotte wordt de cao in een vernieuwde leesbare vorm uitgegeven aan alle werknemers.

FNV wees resultaat af

CNV Vakmensen, NBOV en NVB zijn blij met deze cao omdat de laatste cao reeds in oktober 2016 was verlopen. Met deze cao heeft de bedrijfstak weer uniforme lonen en regelingen.

Helaas heeft de achterban van het FNV het eindresultaat afgewezen. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen.

NBOV-voorzitter Jos den Otter stond in maart  FNV-leden te woord over de visie van de werkgevers. Dat heeft niet geholpen.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen over een nieuwe cao verliepen moeizaam het afgelopen jaar. Sinds september 2016 hebben werkgevers (NVB/NBOV) en werknemers (FNV/CNV Vakmensen) meerdere keren rond de tafel gezeten om te onderhandelen over de voorwaarden voor de nieuwe cao. De huidige cao is verstreken op 30 september 2016.

Bekijk hier de gemaakte afspraken voor de nieuwe Cao Bakkersbedrijf

Reageer op dit artikel