nieuws

NBOV en NVB weerleggen kritiek FNV op cao

Nieuws 2282

De NBOV en NVB weerleggen de kritiek van FNV Voedingsindustrie op de deze week afgesloten Cao Bakkersbedrijf. De werkgevers zijn voor zowel ondernemers als werknemers blij met de nieuwe arbeidsvoorwaarden, die toekomstgericht zijn en passen bij de 24-uurs flex-economie.

NBOV en NVB weerleggen kritiek FNV op cao
FNV kondigt opnieuw ultimatum aan.

In tegenstelling tot CNV Vakmensen ondertekende FNV Voedingsindustrie het akkoord niet. Gisteren kondigde de bond aan de werkgevers een nieuw ultimatum te zullen stellen, gevolgd door mogelijke acties. De bond vindt de loonsverhoging dunnetjes, is het niet eens met de tijd-voor-tijdregeling waarin uren flexibeler kunnen worden ingezet en opgenomen, en vindt het schrappen van de toeslag voor werken op Koningsdag niet acceptabel.

Juist blij met akkoord

‘Na ruim een jaar onderhandelen zijn wij blij dat dit akkoord er ligt’, laten NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink en NVB-directeur Wim Kannegieter weten in een reactie. ‘Gelukkig met instemming van een groot deel van de achterban van NBOV, NVB en CNV. Een deel van de achterban van FNV is niet akkoord gegaan, dat is jammer, maar wij vinden dat hier een goed akkoord ligt.’

Marie-Hélène Zengerink

Marie-Hélène Zengerink

Zowel voor werkgevers als werknemers is deze cao goed, legt Zengerink uit. ‘Dat er een akkoord ligt, geeft rust. En de cao biedt duidelijkheid en ruimte aan alle partijen om vooruit te kijken. We zijn ervan overtuigd dat dit akkoord past in deze tijd, waarin we inspelen op de flexibilisering van arbeid in de 24-uurseconomie. De arbeidsvoorwaarden zijn toekomstgericht.’

Uren inzetten in redelijkheid

De tijd-voor-tijdregeling biedt volgens Kannegieter juist mogelijkheden voor werknemers om uren op te sparen, die ze op een afgesproken moment moeten opnemen. ‘Als je vakantiedagen wilt opnemen, doe je dat ook in onderling overleg. Dat geldt voor deze uren ook. Ik ben het ermee eens dat dit goed geregeld moet worden tussen de partijen, in redelijkheid. Zo is dit akkoord ook tot stand gekomen, in redelijkheid.’

Dat er sprake zou zijn van een angstcultuur waarin werknemers het lastig zouden vinden om uren te compenseren of op te nemen, herkennen beide directeuren niet. ‘We zijn in deze tijd gewend te overleggen met elkaar. Onze ervaring is dat het grootste deel van de werkgevers en werknemers handelt in redelijkheid. Uren kunnen worden opgenomen of worden betaald waar dat nodig is.’

Wim Kannegieter.

Wim Kannegieter

Kannegieter geeft aan dat de tijd-voor-tijdregeling  (ook wel bekend als de Urenbank) op den duur wordt geëvalueerd, om te zien of die past in de lijn van goed werkgevers- en goed werknemersschap.

Tot aan het pensioen

Ook het opleidingen- en vitaliteitsonderdeel in de nieuwe Cao Bakkersbedrijf is volgens Zengerink een gunstige ontwikkeling. ‘Met het opleidingenvoucher kunnen werknemers zich bij laten scholen. En nu we steeds langer moeten werken om het pensioen te halen, is het van belang voor oudere werknemers om zaken zo te regelen dat zij het werken volhouden, in de sector of erbuiten.

Loonsverhoging verrekend in cao

Nadat de onderhandelingen zijn stil komen te liggen rond de zomer, heeft de NBOV haar leden geadviseerd wel alvast een loonsverhoging door te voeren voor de medewerkers in de bakkerij. Die is nu opgenomen in deze nieuwe cao, met een progressie voor de komende periode. In totaal komt de loonsverhoging neer op 3,75 procent over de gehele looptijd. De oude cao liep af in oktober 2016, de nieuwe cao heeft een looptijd tot maart 2019.

De loonstijging is in de ogen van NBOV en NVB heel redelijk. ‘We komen nog altijd uit een moeilijke tijd, de economie trekt wel aan, maar we zijn er als bakkerijbranche nog niet.’

Reageer op dit artikel