nieuws

FNV Voedingsindustrie kondigt acties aan

Nieuws 1867

FNV Voedingsindustrie kondigt acties aan als NBOV en NVB niet ingaan op een nieuw ultimatum van de vakbond, eind volgende week. De bond vindt de met name de loonafspraken in de nieuwe Cao Bakkersbedrijf te mager.

FNV Voedingsindustrie kondigt acties aan
In maart van dit jaar voerde de FNV actie tegen de cao-voorstellen van werkgevers. Foto: NBOV

De nieuwe Cao Bakkersbedrijf, die deze week is afgesloten tussen de werkgeversorganisaties NVB en NBOV met CNV Vakmensen, heeft niet de instemming van FNV Voedingsindustrie. FNV zal de werkgeversorganisaties midden volgende week opnieuw een ultimatum stellen, dat eind volgende week afloopt, zo laat onderhandelaar Leo van Beekum desgevraagd weten.

Verreweg de grootste groep

FNV Voedingsindustrie vertegenwoordigt verreweg de grootste groep werknemers in de bakkerij, met name in de industriële sector, maar ook in het midden- en kleinbedrijf. ‘In vergelijking met de CNV vertegenwoordigen wij 7 werknemers,  op 1 werknemer door het CNV’, schat Van Beekum.

De vorige cao liep in oktober 2016 af. Sindsdien is onderhandeld over een nieuwe collectieve afspraak. De nu afgesloten cao heeft een looptijd tot en met het eerste kwartaal van 2019.

Lees ook: Nieuwe Cao Bakkersbedrijf – FNV haakt af

Loonsverhoging te mager

Het niveau van de loonsverhoging is het grootste struikelblok bij de onderhandelingen van afgelopen week, waar beide vakbonden en NBOV en NVB aan tafel zaten. De FNV vindt de loonsverhoging niet in verhouding met de looptijd van de cao. ‘De loonsverhoging is weliswaar 3,75 procent, maar de looptijd van de cao is tweeënhalf jaar. Uitgesmeerd per jaar is dat erg weinig’, aldus Van Beekum.

‘De angst regeert’

FNV Voedingsindustrie is het daarnaast oneens met de afspraken over de Urenbank, waarin met min-uren wordt gewerkt. Van Beekum: ‘In overleg kunnen mensen naar huis worden gestuurd als het werk klaar is en hun ingeroosterde uren er nog niet opzitten; die uren moeten ze later weer inhalen. Die komen dan bovenop de normale roosteruren, die de werknemer al heeft vrijgehouden.’

Werknemers mogen in theorie nee zeggen op het verzoek van de werkgever om de min-uren op een ander moment te plussen, ‘maar in de praktijk zullen ze dat niet snel doen’, zegt Van Beekum.  ‘De angst regeert, dat is gewoon zo.’

Leo van Beekum, FNV-bestuurder: ‘Werkgevers mogen ook zelf boven de cao gaan zitten.’

Toeslagen niet afschaffen

Afschaffing van de toeslagen voor het werk op feestdagen, zoals Koningsdag, is een ander punt waarmee de FNV niet instemt. ‘Het is niet reëel: iedereen viert feest, terwijl jij werkt zonder compensatie voor die feestdag. Dat kan niet.’

Individuele afspraken met bakkers

FNV Voedingsindustrie wil met instemming van tweederde meerderheid van haar achterban komen tot een nieuw eindbod in de cao. Als de werkgevers daarmee niet instemmen, volgen er dit najaar onaangekondigde acties.

Overigens is het zo dat werkgevers die zelf met hun werknemers andere (loon)afspraken maken, en dit terugkoppelen met de FNV, worden gevrijwaard van acties. Van Beekum: ‘Ik hoor namelijk ook van werkgevers dat ze de loonsverhoging en de afspraken te mager vinden en zelf boven deze minimum-cao gaan zitten. Daar zullen we geen acties voeren.’

De FVN-woordvoerder benadrukt dat het uitgangspunt voor de bond blijft: één cao voor de hele sector.

Reageer op dit artikel