nieuws

NBOV nodigt FNV-achterban uit voor cao-overleg

Nieuws 218

Een groep van circa veertig bakkers heeft vandaag een petitie aangeboden aan werkgeversorganisatie NBOV voor een betere cao met meer koopkracht. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de NBOV in Vianen.

NBOV nodigt FNV-achterban uit voor cao-overleg
NBOV-voorzitter Jos den Otter nam 28 maart de petitie in ontvangst van de actievoerders. Foto: NBOV

Met de petitie die aan de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging is aangeboden willen de werknemers hun eisen kracht bijzetten. Volgens FNV geldt de petitie als een ultimatum richting werkgevers en zijn stakingen niet uitgesloten.

NBOV-voorzitter heeft de actievoerders vandaag groot gelijk gegeven, zo legt hij uit. ‘Als ik het pamflet van de FNV lees, zou ik ook actie gaan voeren. Maar klopt het wat daarin staat?’ In  Vianen heeft hij de actievoerders uitgelegd dat werkgevers al 7 jaar geen loonsverhoging hebben gezien, terwijl de werknemers in elk geval de inflatiecorrectie in de cao opgenomen zien worden.

Geen herkenning FNV

De voorzitter nodigde daarop volgend 10 leden van de FNV uit om te komen praten over de inhoud van de cao. ‘De NBOV wil dat zowel werkgevers als werknemers een goede boterhamverdienen. Dat is het doel en een goed product bieden aan de klant’, aldus Den Otter, die overigens aangeeft dat de NBOV de FNV drie weken geleden al uitnodigde om naar de ledenvergadering te komen om te praten met de werkgevers, onder het genot van een kop koffie. ‘Daar zijn ze niet op ingegaan, vanochtend moest ik uit het nieuws vernemen dat er een petitie zou worden aangeboden.’

Leo van Beekum, bestuurder FNV Voedingsindustrie, herkent deze eerdere uitnodiging niet, zo geeft hij aan. ‘Ik ben uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, net als vorig jaar, maar dat had niets te maken met de cao. Daarmee zeg ik niet dat Jos den Otter liegt, we gaan goed met elkaar om, maar die uitnodiging heb ik niet als zodanig in beeld.’

Praten met achterban

De uitnodiging ligt er nu opnieuw; enkele leden wilden hier volgens de voorzitter wel op in gaan, ‘maar daar is een stokje voor gestoken’, aldus Den Otter. ‘Wij willen niet alleen praten met de bovenban maar ook met de achterban. Wat wil die?’

Van Beekum legt uit dat een van de kaderleden in Vianen aan Den Otter heeft aangegeven dat Van Beekum het woord voert en de achterban en de kaderleden het volste vertrouwen hebben in hem. ‘Overleg met de achterban is daarom niet nodig bevonden’, aldus de vakbondsbestuurder.

Loonsverhoging

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Bakkersbedrijf zijn op 20 januari vastgelopen tussen NBOV en NVB enerzijds en FNV en CNV anderzijds. Eerder legden werkgevers een eindbod op tafel. Van Beekum: ‘Dat is een heel erg schamel bod. De bakkers willen ook beleg op hun brood, net als iedereen! Ze willen niet alleen inflatiecorrectie maar ook stappen maken.’

Werknemers in de bakkersbedrijven willen een eenjarige cao met een loonsverhoging van 2,25 procent, reparatie van het derde jaar WW en afschaffing van de wachtdagen bij ziekte. Werkgevers bieden volgens het FNV een summiere loonsverhoging van 1 procent per jaar. Van Beekum: ‘Als je de toeslagen voor de avonden voor kerst en Koningsdag eraf haalt, kom je nog niet eens aan die 1 procent. Maar het betekent wel dat als deze mensen die nachten hebben gewerkt, de feestdagen de volgende dag niet kunnen vieren, een mens moet ook slapen. Daarvoor geldt een inconveniëntentoeslag.’

Impasse

De onderhandelingen verkeren al enige weken in een impasse. De loonaanpassing en de looptijd van de cao zijn de voornaamste knelpunten. Sinds september 2016 hebben werkgevers (NVB/NBOV) en werknemers (FNV/CNV Vakmensen) vijf keer rond de tafel gezeten om te onderhandelen over de voorwaarden voor de nieuwe cao. De huidige cao is verstreken op 30 september.

Via de website van het Sociaal Fonds Bakkerijbedrijf is de laatste stand van zaken te volgen. Bakkerswereld volgt de ontwikkelingen.

 

Reageer op dit artikel