nieuws

Update zout: Consumentenbond blijft bij bevindingen onderzoek

Nieuws 99

Update zout: Consumentenbond blijft bij bevindingen onderzoek
Foto: archief Bakkerswereld

In een update van het zoutonderzoek eerder deze week meldt de Consumentenbond vandaag: ‘Bij het omrekenen van de hoeveelheid zout per brood naar de hoeveelheid zout per snee is een fout gemaakt. Grand-mère wit van Vlaamsch Broodhuys en Oberlander wit desem van Meesterbakker Roodenrijs bevatten geen 0,8 gram maar 0,5 gram zout per snee.’ De bond blijft evenwel bij de conclusies van het onderzoek.

‘Dertien van de 30 onderzochte broden bevatten meer zout dan de wettelijke norm. Dit blijven de zoutste broden uit de test en de conclusies van het onderzoek zijn ongewijzigd’, meldt de bond.

Deze week publiceerde de Consumentenbond het onderzoek onder de noemer ‘Zo zout hebben we het nog niet gegeten.’

In de bakkerijsector werd getwijfeld aan de uitkomsten ervan, waardoor de bond opnieuw naar de cijfers heeft gekeken. Daarop concludeerde onderzoeker Thomas Cammelbeeck: ‘Bij het berekenen van de hoeveelheid zout per snee brood is abusievelijk het zoutgehalte in gram per 100 gram droge stof als uitgangspunt genomen. Zoals u terecht aangeeft had deze berekening uiteraard de hoeveelheid zout per 100 gram brood als uitgangspunt moeten nemen. Deze berekening komt zoals verwacht lager uit.’

Leeft enorm

Uit de duizenden reacties op de berichtgeving hieromtrent blijkt dat het onderwerp enorm leeft in de bakkerijsector. De discussie over het zoutgehalte speelde recentelijk ook op facebook na een vraag van een bakker hoe collega’s denken over verdere verlaging van het huidige toegestane gehalte van 1,8% zout op de droge stof naar 1,5%. Bakkers zijn bang te veel aan smaak en bakaard te verliezen.

Uit een professioneel opgezet smaakonderzoek dat in 2011 werd uitgevoerd in opdracht van het NBC, is destijds gebleken dat de gemiddelde consument in brood pas bij 1,35 procent zout op meel een verschil waarneemt ten opzichte van een zoutgehalte van 1,8 procent. In tests met beleg was er geen duidelijk verschil in waardering. Hierbij had het soort beleg (zoet of hartig) geen effect. De onderzoekers concludeerden toen dat een stapsgewijze reductie naar 1,5 procent op meelbasis kan worden doorgevoerd zonder dat dit zal resulteren in een massale afkeer van brood door waargenomen smaakverlies.

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) onderschrijft het gezondheidsbelang van reductie van zout in levensmiddelen in het algemeen en in het brood in het bijzonder. Daarom heeft zij met haar leden bindende afspraken gemaakt om de hoeveelheid zout in brood te verminderen. Bakker Bart, die goed uit de test komt, is lid van de NVB.

 

Reageer op dit artikel