nieuws

Nederlands Patisserie Team stelt nieuw bestuur samen

Nieuws 138

Nederlands Patisserie Team stelt nieuw bestuur samen
Het Nederlands Patisserie Team, hier nog met voorzitter Jan Willem Jansen (links onder). Foto: Jaws Media

Het Nederlands Patisserie Team (NPT) krijgt een nieuw bestuur. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een kandidaat-voorzitter die van buiten het team komt. Daarnaast wordt een nieuw bestuurslid aangetrokken. De secretaris en de penningmeester blijven op hun post.

Voorzitter Jan Willem Jansen heeft na ruim tien jaar voorzitterschap aangegeven het stokje door te geven. Hij heeft zijn taken eerder dit jaar neergelegd. Ook bestuurslid Bas Burki heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan het zittende bestuur. ‘Het is niet slecht om eens in de zoveel tijd te wisselen, nieuwe mensen brengen ook weer nieuwe ideeën, een nieuw elan. Wij zijn Jan Willem en Bas dankbaar zijn voor hun inzet voor het team de afgelopen jaren’, zegt secretaris Babs Bruil.

Lijn blijft overeind

Het NPT wil 2017 in met de nieuwe voorzitter met wie momenteel gesprekken worden gevoerd. ‘De nieuwe lijn 3.0 die het team het afgelopen jaar heeft uitgezet voor de komende jaren, blijft gewoon overeind’, laat Bruil weten.

Drie pijlers

Het NPT koerst op drie pijlers:

  1. Het patisserievak versterken en uitdragen, bijvoorbeeld via demo’s op de Bakkersvak, de Horecava en op scholen.
  2. Wedstrijddeelname – nationaal en internationaal
  3. Interne kennisdeling om het niveau van de leden bij te houden en naar een hoger plan te tillen (via bedrijfsbezoeken, externe opdrachten en onderlinge uitwisseling).

Bruil verwacht dat de gesprekken met de kandidaatvoorzitter na de kerst worden afgerond.

Reageer op dit artikel