nieuws

NVB legt broodcriteria vast en bepleit ruimere drogestofregels

Nieuws 24

NVB legt broodcriteria vast en bepleit ruimere drogestofregels
Foto: Ton Kastermans Fotografie

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) heeft eenduidige criteria voor specifieke Nederlandse broodsoorten gepubliceerd op haar site. De NVB wil de broodsamenstelling zo transparant mogelijk te maken voor de consument. Tegelijkertijd bepleit de vereniging verruiming van de wettelijke drogestofbepaling.

De NVB is voorstander van vastlegging van brooddefinities in het Warenwetbesluit Meel en brood om de kans op miscommunicatie kleiner te maken. Binnen die criteria kunnen de bakkerijleden van NVB de consument lekker en voedzaam brood kunnen bieden.

Transparantie

‘Transparantie moet hoogtij vieren’, legt NVB-directeur Wim Kannegieter uit. ‘Daarom hebben we vaste criteria voor diverse broodsoorten vastgelegd. Voor de consument moet duidelijk zijn dat een speltbrood een echt speltbrood is, en niet een brood met een mespuntje spelt. Datzelfde geldt ook voor desem en andere broodsoorten.’

Het wettelijk vastleggen van de criteria helpt bij het bereiken van een gelijk speelveld binnen de gehele bakkerijsector, stelt Kannegieter.

Criteria

Op de site van de NVB worden diverse broodsoorten specifiek benoemd, zoals de criteria voor desembrood.

‘De aanduiding ‘desembrood’ mag wat de NVB betreft uitsluitend worden gebezigd voor brood:

  • met desem;
  • waarin naast desem geen ander rijsmiddel is toegestaan dan bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae – maximaal 0,5% berekend op het meelbestanddeel).

Desem is een deeg van water en meel van graan, waarin actieve culturen van micro-organismen (bacteriën en wilde gisten) zijn ontstaan door natuurlijke fermentatie of daaraan zijn toegevoegd.’

Verruimen drogestofregels

Tegelijkertijd bepleit de NVB verruiming van de drogestofbepaling door toevoeging van een extra broodmaat. Naast de wettelijk geldende drogestofregels voor een ‘heel’ en ‘half’ brood (respectievelijk 480 – 530 gram en 240 – 265 gram), is NVB voorstander van het wettelijk toestaan van een ‘driekwart’ brood met een droge stofgehalte van 360 – 400 gram.

Volgens Kannegieter is de drogestofbepaling achterhaald. ‘Uit m’n hoofd hebben alleen Nederland en Zuid-Afrika dit systeem nog. We willen wel vaste criteria voor de diverse broodsoorten, waaraan alle Nederlandse bakkers moeten voldoen. Het moet voor de consument duidelijk zijn wat er in een brood zit.’

Mochten er op enig moment stemmen opgaan om de drogestofregels los te laten, dan is de NVB daarvan geen tegenstander, laat Kannegieter weten.

Zoutnorm

Kannegieter haakt verder in op de zoutnorm, die wettelijk voor alle Nederlandse bakkers is vastgelegd. De wettelijke zoutnorm is 1,8%. Uit de tussentijdse monitoring bij de NVB-leden blijkt dat de industriële bakkers daar onder zitten, met gemiddeld 1,69%. Hierin voldoen de industriële bakkers van de NVB nauwgezet aan de wettelijke bepalingen op dit gebied.

Meer info over de standpunten van de NVB zijn te vinden op de website van de NVB.

Verordening

De wettelijke regels hiervoor staan in de Verordening PA droge stof brood 2008 en het Warenwetbesluit Meel en brood.

 

Reageer op dit artikel