nieuws

Echte Bakkers trakteren op 10.000 oliebollen

Nieuws 54

Tijdens de week van De Echte Oliebol zullen gasten en vrijwilligers van vereniging de Zonnebloem getrakteerd worden op oliebollen die gratis ter beschikking worden gesteld door Echte Bakkers.

Echte Bakkers trakteren op 10.000 oliebollen
Echte Bakkersgilde

Vijftien verschillende bakkers lid van het Echte Bakkersgilde bakken 10.000 oliebollen voor diverse lokale Zonnebloemafdelingen in het hele land.

De week van De Echte Oliebol

10.000 oliebollen bakken én uitdelen tussen 7 en 12 november. Dat is de strekking van de week van De Echte Oliebol. De bakkers bakken ’s nachts de oliebollen waarna de vrijwilligers van de Zonnebloem deze zullen uitdelen aan de gasten. De vrijwilligers worden niet vergeten, zij krijgen net als de gasten een heerlijke traktatie aangeboden. Organisator Joep Gommans: ‘De bakkers stellen gratis oliebollen ter beschikking in hun verzorgingsgebied, samen met de Zonnebloemafdelingen zijn vervolgens de verspreidingslocaties bepaald.’

Een groot verschil maken

Ook voor de bakkers is de actie een feest, vindt Marc Fleuren: ‘Wij houden er een positief gevoel aan over om dit samen met De Zonnebloem te doen. We krijgen veel positieve reacties van vrijwilligers en klanten, en merken ook dat de Zonnebloem deze actie erg waardeert. Ze vinden het zeker niet vanzelfsprekend dat wij dit doen. We hebben het gevoel dat we met een klein gebaar een groot verschil kunnen maken.’

Blij verrast

De Zonnebloem was blij verrast met de gulle geste van de bakkers. Perswoordvoerder Jan-Willem Heijkoop: ‘Initiatieven zoals deze dragen positief bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Zonnebloem. De doelstelling is het bevorderen van de sociale samenhang. Dit willen we bewerkstelligen door het leveren van een positieve bijdrage aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. En door mensen in staat te stellen extra betekenis aan hun leven te geven door er, als vrijwilliger, te zijn voor medemensen. De wisselwerking verhoogt de kwaliteit van leven van beide groepen.’

Reageer op dit artikel