nieuws

Echte Bakkers en BakkerijMonitor starten ledenindex

Nieuws 39

Stichting Echte Bakkersgilde en BakkerijMonitor hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, zodat de leden van het gilde actiever kunnen sturen op cijfers. Hiertoe wordt een speciale Echte Bakkers Index ontwikkeld.

Echte Bakkers en BakkerijMonitor starten ledenindex
Geert Caniels van het gilde en Friso Berghuis van de BakkerijMonitor ondertekenen de overeenkomst voor de Echte Bakkers Index. Foto: BakkerijMonitor

Doel van de samenwerking is dat ondernemers, aangesloten bij het Echte Bakkersgilde, deel gaan nemen aan de BakkerijMonitor. De Echte Bakkers Index toont de deelnemers welke ontwikkelingen de markt laat zien, en hoe de Echte Bakkers-groep en de eigen vestiging(en) het ten opzichte van de markt doen. Daarnaast worden er workshops ontwikkeld die de ondernemer in staat stelt om adequaat bij te kunnen sturen.

Sturen op kengetallen

‘Er is een enorme berg gegevens beschikbaar via diverse systemen, maar daar gebeurt eigenlijk te weinig mee’, zegt Geert Caniels, directeur van het Echte Bakkersgilde. ‘Wij willen van die berg aan data op een toegankelijke wijze, hapklare informatie voorschotelen aan onze bakkers, zodat ze hun eigen prestaties kunnen benchmarken.’

Door inzicht te krijgen in de veranderende markt zijn deelnemers aan de BakkerijMonitor volgens de directeur beter in staat om bij te sturen. ‘Vooral daar waar het gaat om assortimenten, bij-verkoop en de ontwikkeling van de overige kengetallen. Op basis van de trends die de BakkerijMonitor inzichtelijk maakt, gaan wij meer activiteiten ontplooien die de bakker verder helpen, want dat is nu eenmaal onze core business.’

 Anonimiteit gewaarborgd

‘Dat het Echte Bakkersgilde gekozen heeft voor deelname aan de BakkerijMonitor is een belangrijke stap’, aldus Friso Berghuis , eigenaar van Bricc/BakkerijMonitor. ‘We verwachten in afzienbare tijd door te kunnen groeien van de huidige 240 vestigingen naar meer dan 300 vestigingen voor de totale monitor.’

De anonimiteit van de data is overigens nooit een punt van discussie geweest. Het Echte Bakkers Gilde heeft (en wil) geen toegang tot individuele cijfers van welke deelnemer dan ook, en dus ook niet van haar eigen Echte Bakkers.  ‘Hiermee is de anonimiteit voor elke deelnemer gewaarborgd en blijft de vertrouwelijkheid van de gegevens hoog in het vaandel staan’, aldus Berghuis.

Op de website van Bricc is meer informatie te vinden over de BakkerijMonitor.

Friso Berghuis publiceert maandelijks in Bakkerswereld een verhaal over de actuele omzet- en afzetontwikkelingen.

Reageer op dit artikel