nieuws

Kwaliteit Echte Bakkers ongekend hoog

Nieuws 30

De prestatie van de leden van Stichting het Echte Bakkersgilde is niet eerder zo hoog geweest als in 2015. ‘De beste bakkers trekken de rest mee, waardoor het gemiddelde niveau omhoog gaat’, legt directeur Geert Caniels uit.

Kwaliteit Echte Bakkers ongekend hoog
Thijs Koolen met een Gouden Schieter in februari van dit jaar.

Gemiddeld scoorden de leden van het Echte Bakkersgilde een rapportcijfer van 7,49. Het hoogste cijfer dat een van de leden, Thijs Koolen uit Ell, noteerde is met ruim een 8 niet eerder zo hoog geweest. Ook de minst scorende bakker en het gemiddelde zijn hoger dan ooit in het verslagjaar 2015. ‘Waar men in 2002 met een 7,5 al bijna winnaar was van de Gouden Schieter, is dat cijfer nu goed voor een gemiddelde score’, staat in het jaarverslag te lezen.

Productkeuringen

Het gemiddelde cijfer geeft onder meer het kwaliteitsniveau aan van de producten die de Echte Bakkers in hun winkels voeren. De stichting voert 3500 productkeuringen per jaar uit bij de leden om de kwaliteit te meten, met als doel die te verbeteren of tenminste op gelijk niveau te houden.

De kwaliteitsontwikkeling bij de Echte Bakkers.

De kwaliteitsontwikkeling bij de Echte Bakkers.

Ledenaantal

Qua ledenaantal was 2015 eveneens een goed jaar, de stichting heeft in 2015 twee leden en één winkel laten gaan. Gezien het dalend aantal bakkers in Nederland, is het marktaandeel van het gilde er zodoende niet op achteruit gegaan. Is de directeur tevreden? ‘Tevredenheid is een staat waarin ik maar zelden verkeer’, aldus Caniels. ‘Onze opdracht is de leden te ondersteunen en de kwaliteit van de producten hoog te houden, los van het aantal leden. Ik kan zeggen dat we daarin zijn geslaagd.’

Vermogen

Het gilde heeft in 2015 een bescheiden vermogensgroei van ruim 10.000 euro genoteerd, die als reserve wordt gekenmerkt. De stichting heeft immers geen winstoogmerk; de inleg van de leden vloeit terug naar de leden, bijvoorbeeld in de vorm van productkeuringen en reclame-ondersteuning.

Reageer op dit artikel