nieuws

Zembla wijdt opnieuw onderzoek aan asbest in ovens

Nieuws 177

Het tv-programma Zembla wijdde woensdagavond een uitzending aan asbest in ovens in industriële bakkerijen. Bakkers zouden asbestveilig werken, maar wie controleert dat? Zembla heeft daarom een enquête gehouden onder industriële bakkerijen.

Zembla wijdt opnieuw onderzoek aan asbest in ovens

Het tv-programma wil onder meer in kaart brengen in welke bakkerijen met ovens gewerkt wordt waarin asbest zit, omdat hierover geen harde gegevens bekend zijn bij inspectiediensten.

Geen heksenverhalen

Bakkers en brancheorganisaties hebben hieraan meegewerkt om voor een zo’n breed mogelijke respons te zorgen. ‘We willen de informatie zo zuiver mogelijk brengen en voorkomen dat er heksenverhalen ontstaan’, legt directeur Wim Kannegieter van de NVB uit. De NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij) is een van de brancheorganisaties die enquête doorspeelde naar haar leden. Ook de VBZ (Vereniging voor de Bakkerij- Zoetwarenindustrie), werkte hieraan mee.

Enquête

Zembla schreef in april en mei 86 broodbakkerijen en bedrijven uit de zoetwarenindustrie aan. 74 hebben gereageerd, waarvan 13 anoniem.

Van de in die periode nog tenminste 62 ovens met asbest zijn er inmiddels 23 asbestvrij gemaakt: het asbest is er geheel uit verwijderd. Van 28 ovens stellen de bedrijven dat die ‘asbestveilig’ zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat het asbest zodanig is ingepakt dat er onder normale omstandigheden geen vezels vrij kunnen komen. Aan de overige 10 ovens is op dit moment nog niets gedaan. De bedrijven waar deze ovens staan kondigen wel aan dat hier ‘binnenkort’ iets aan gaat gebeuren. ‘Het gaat om minder dan 10 ovens in de industriële bakkerij, dat aantal daalt snel. Overigens doen deze bedrijven niets onwettigs, deze ovens zijn goedgekeurd door gespecialiseerde bedrijven’, laat Kannegieter weten,

Ambachtelijke bakkerijen zijn niet meegenomen in de enquête; daarover heeft de Vara wel een dossier op haar site staan.

Asbestdossier

In januari 2014 onthulde Zembla voor het eerst dat er asbest was vrijgekomen uit broodovens van Bakkersland. De bakkerij moest supermarktbrood terughalen omdat er asbest op het brood terecht was gekomen. Om te zien hoe de stand van zaken nu is, dook het programma opnieuw in het dossier dat de titel ‘asbestbakkers’ meekreeg.

Overigens suggereert Zembla in de uitzending dat vakbond FNV heeft meegewerkt aan het geheimhouden van problemen met asbest in ovens van broodfabrikant Bakkersland. FNV-bestuurder Leo van Beekum ontkent in de uitzending dat er een geheimhoudingsafspraak is gemaakt.

Het programma is terug te zien via Heb ik iets gemist.nl

Reageer op dit artikel